ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 09:10
ޗެލްސީގެ ކާންޓޭ: އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރާނެ
ޗެލްސީގެ ކާންޓޭ: އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރާނެ
ދަ ގާޑިއަން
ޗެލްސީ
ކާންޓޭގެ ކޮންޓްރެކްޓް ޗެލްސީން އާކުރަނީ
 
އޮގަސްޓް މަހުގެ ފަހުން އޭނާ ނުކުޅެހުރީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން

ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު އެންގޯލޯ ކާންޓޭގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަން ޗެލްސީން ނިންމައިފި އެވެ.

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުން ފެށިން އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނުކުޅެހުރި ވަރުގަދަ ޑިފެންސިވް މިޑްފީލްޑަރު މިހާރު ދަނީ ޓީމާއެކު ފަތިރަކުރަން ފަށައިފަ އެވެ. އޭނާ އަކީ ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ޗެލްސީ ހޯދި ކާމިޔާބީތަކުގައި ވަރަށް މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

Advertisement

ޗެލްސީއާއެކު ކާންޓޭ ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރިއަށް އޮތް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަކަށް ހަމަވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ޗެލްސީ މިހާރު އޮތް ދަށް ހާލަތުގެ ގޮތުންނާއި ނަތީޖާތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކާންޓޭ ފަދަ ކުޅުންތެރިއަކު ބޭނުންވާތީވެ އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަން ކުލަބުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ފާއިތުވެދިޔަ 18 މަސް ދުވަގުގެ ތެރޭގައި ކާންޓޭގެ މޮޅު ކުޅުން ގިނަގިނައިން އަނިޔާގެ ސަބަބުން ފެނިފައިނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް 31 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ އުއްމީދު ކުރަނީ އޭނާ މި ފަހަރު އެނބުރި އަންނާނީ ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ފިޓްވެގެން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް