ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 17:31
ފްލޯޓިންގ ސިޓީ
ފްލޯޓިންގ ސިޓީ
ޓްވިޓަރ
ފްލޯޓިން ސިޓީ
ފްލޯޓިން ސިޓީގެ ގެތައް އާންމުންނަށް ދައްކާލަނީ
 
މޮކަޕް އިންސްޓޯލްކުރެވުމުން އެތަން އާންމުންނަށް ދައްކާލާނެ
 
ފްލޯޓިން ސިޓީގެ ގެތަކުގެ މޮކަޕް މިހާރު ވަނީ ހުޅުމާލެ ގެނެސްފައި

ނެދަލެންޑްސްގެ ޑަޗް ޑޮކްލޭންޑު ކުންފުނިން މާލެ އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކުރާ ފްލޯޓިން ސިޓީގެ ގެތައް ހުންނާނެގޮތް އާންމުންނަށް ދައްކާލަން ނިންމައިފިއެވެ.

"ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން މޯލްޑިވްސް ފްލޯޓިން ސިޓީ މަޝްރޫޢުގެ ދިވެހި ކޮންސަލްޓަންޓު އިބްރާހީމް ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ފްލޯޓިން ސިޓީގައި ހުންނާނެ ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގެ މޮކަޕް ނިންމައި، ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރެއަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށެވެ. މިހާރު އެ މޮކަޕް ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ އިންސްޓޮލޭޝަން މަސައްކަތް ނިމުމުން އާންމުންނަށް އެތަން ދައްކާލެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ވަރަށް އަވަހަށް މި މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސީދާ ތާރިޚު ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ޑަޗް ޑޮކްލޭންޑްސްއާ މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރި މިއީ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. ރާއްޖޭގައި ފްލޯޓިން ސިޓީއެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައެވެ. އޭރު ޑަޗް ޑޮކްލޭންޑް ކުންފުންޏާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، ކުރިއަށް ނުގޮސް އޮވެ، މި އެއްބަސްވުމުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ސޮއިކުރީ 2019 ވަނަ އަހަރު މެއި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މި މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ހަވާލުކުރީ ޑަޗް ޑޮކްލޭންޑް ކުންފުންޏާއެވެ.

ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ފްލޯޓިން ސިޓީ އަޅާއިރު މުޅިން ވެސް ބޭނުންކުރާނީ ތިމާވެއްޓާ ރަހުމަތްތެރި ގޮތްތަކެކެވެ. އެއްބަސްވުމާއެކު ޓްރާންސްފަރ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ޑަޗް ޑޮކްލޭންޑްގެ ފަރާތުންވަނީ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދައްކާފައެވެ. ޢާއްމުންނަށް ދޫކުރާ ހައުސިން ޔުނިޓުތަކާއެކު ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލާ ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރާ 1.6 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބިޔަ ފްލޯޓިން ސިޓީ މަޝްރޫޢަށް ސަރުކާރުންވަނީ މާލެ އަތޮޅު އާރަށް ކައިރިން 200 ހެކްޓަރުގެ ފަޅެއް ޑަޗް ޑޮކްލޭންޑަށް ދީފައެވެ. އަދި މިސިޓީގައި 5000 ހައުސިން ޔުނިޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޔޮޓް މެރީނާ އަދި ރިސޯޓު ވެސް ޤާއިމުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެހެންކަމުން އެ ތަންތަނަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ވެސް އެ ސިޓީގައި ހުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަދި މިއީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ މިފަދަ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއެއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ ބަދަލު ކޮށްލުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ބިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ. ފްލޯޓިން ސިޓީ ތަރައްޤީކުރަނީ 20000 މީހުންގެ އާބާދީއަކަށް އަމާޒްކޮށް ގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް