ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 16:14
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެޕް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެޕް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް އިން ކިޔުއާރު ކޯޑް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރެވޭ މުއާމަލާތު ތައް ލިމިޓުކޮށްފި
 
ކިޔުއާރު ކޯޑު ބޭނުންކޮށްގެން ކުރެވޭ ކޮންމެ މުއާމަލާތެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގަކީ 750 ރުފިޔާ

ކިޔުއާރު ކޯޑު ބޭނުންކޮށްގެން ކުރެވޭ މުއާމަލާތު ތައް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ލިމިޓުކޮށްފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން އަންގާރަ ދުވަހު ބުނީ މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ބޭންކުގެ މޯބައިލް ވޮލެޓް މެދުވެރިކޮށް ކިޔުއާރު ކޯޑު ބޭނުންކޮށްގެން ކުރެވޭ ކޮންމެ މުއާމަލާތެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގަކީ 750 ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. ކުރިން މިފަދަ މުއާމަލާތު ތަކުގައި ބޭންކުން ވަކި ލިމިޓެއް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވެއެވެ.

ބޭންކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކޮންމެ މުއާމަލާތަކަށް 750 ރުފިޔާގެ ލިމިޓެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް ވެސް ކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 10 މުއާމަލާތެވެ. އެހެންކަމުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކިޔުއާރު ކޯޑު ބޭނުންކޮށްގެން 7،500 ރުފިޔާގެ މުއާމަލާތު ކުރެވޭނެއެވެ.

ބޭންކުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި ބަދަލު ގެނައީ ކިޔުއާރު ޕޭމަންޓުތައް މަދު ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކުރާގޮތުގައި މިއީ އޮޅުވާލައިގެން ހިންގާ ސްކޭމް ޓްރާންސެކްޝަންތަކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެޅި ފިޔަވަޅެކެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ ކިޔުއާރު ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ މުއާމަލާތު ތަކަށް ލިމިޓެއް ކަނޑައެޅި ނަމަވެސް އެއަށްވުރެ އިތުރަށް މުއާމަލާތް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކާޑު ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް