ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 15:52
ޑްރަގްސް
ޑްރަގްސް
ސައުދީގެޒެޓް
ސައޫދީއަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރުން
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
ދެ ޓްރަކްގައި ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ޑްރަގް އެތެރެކުރަން މަސައްކަތްކުރި

ޔޫއޭއީ-ސައޫދީ ގުޅުވައިދޭ އަލްބޭދާ ބޯޑަރ ކްރޮސިންގ ހުރަސްކޮށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑްރަގް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ބަޔަކު، ސައޫދީގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ހިފަހައްޓައި ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ޖުމްލަ 27 ކިލޯގެ މެތަފެޓަމައިން ޓެބްލެޓް(އޭގެ 17 ހާސް ގުޅަ) ދެ ޓްރަކެއްގައި ފޮރުވައިގެން ބަޔަކު ސައޫދީއަށް އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް ހިފިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. ދެ ޓްރަކްގައި ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ޑްރަގް އެތެރެކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ދެ ޓްރަކްވެސް އެތެރެވީ ޓްރޭޑް ގަވާއިދާވެސް ޚިލާފަށްކަން އެނގުމުން، ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއާ ހަވާލުކުރުމަށް ދަތުރު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެންގުނެވެ.

ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުން މިހާރު ވަނީ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރުގެ އޮފީހާ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް