ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 13:24
ހިތަދޫގައި މީހަކަށް ތޫނުއެއްޗަކަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ 18 އަހަރުގެ މީހެއް
ހިތަދޫގައި މީހަކަށް ތޫނުއެއްޗަކަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ 18 އަހަރުގެ މީހެއް
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް މީޑިއާ
މީހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ
ހިތަދޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާދިން މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް
 
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 18 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި

ސ. ހިތަދޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިން މީހަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ ހިތަދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ފުލުހުންނަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅީ 16 ފެބްރުއަރީ ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގެ 10:02 ހާއިރުއެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 18 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، މިކަން ހިނގި ގޮތާއި ޒަޚަމްވީ މީހާއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ތަފްސީލެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ހަމަލާގައި އަނިޔާވިމީހާއަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދީފައިވެއެވެ. މިމައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް