ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 18:29
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްތުވާތަކެތި
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްތުވާތަކެތި
ޕޮލިސް
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ
ދިރުވާލައިގެން ރާއްޖެއަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރި ބިދޭސީ މީހާގެ ހަށިގަނޑުން 1353 ގްރާމްގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނު
 
ދިރުވާލައިގެން ރާއްޖެއަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީ މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ވަނީ ޖަހާފައި
 
މި ހަފުތާތެރޭގައި މިފަދަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 49 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިރިހެނެއް

ދިރުވާލައިގެން ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރިކަމަށް ބެލެވޭ ބިދޭސީ މީހާގެ ހަށިގަނޑުން، މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ 127 ބުލެޓް ނުވަތަ (1353 ގްރާމް)ގެ މަސްތުވާތަކެތި ނަގާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނިގޮތުަގައި މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި، ދިރުވާލައިގެން ޑްރަގް އެތެރެކުރި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 49 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިރިހެނެކެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީ މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ވަނީ ޖަހާފައެވެ.

އޭނާއަކީ ލެޓީވިއާއަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއްކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން، އިމިގްރޭޝަނާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ގުޅިގެންނެވެ.

ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމެންޓުން ދަނީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ 19 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 4 ޒުވާނުން
ސައިކަލުތަކުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ބަޔަކު ގަސްތުގައިކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މިހާތަނަށް ފެނިފައިނުވޭ: ފުލުހުން
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިންގި މާރާމާރީ އާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި އެންމެން ތަހުގީގު ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި
ވޮއްމުލި ރިސޯޓު ކައިރިން ދެ ލޯންޗު ޖެހި އެކްސިޑެންޓުވުން - އަނިޔާވި 2 މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު
ގްރީން ޒޯނުން ކޭބަލް ވަގަށް ނަގައިގެން ވަގުކަލޭގެ ފިލާ! މިއީ ތޯތޯ ކަމަކަށް ހެދޭތޯ؟
މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު މާރާމާރީއެއް، ސީނުން ފިލީ ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ކާރުން ޖެއްސުމަށް ފަހު
ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލަށް ގެންދިޔަ ލަގެޖުން ޑްރަގް ފެނުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި
މާލޭގައި މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައިގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި