ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 17:16
ދިރާގު ސަޅި ޕްރިޕެއިޑް
ދިރާގު ސަޅި ޕްރިޕެއިޑް
ދިރާގު
ދިރާގު ސަޅި ޕްރީޕެއިޑް
ދިރާގު ސަޅި ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް "ސަޅި މަންތުލީ" ޕްލޭނާއެކު އިތުރު ޖީބީ
 
މިހާރު އެންމެ 495 ރުފިޔާއަށް، 30 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 3ޖީބީ ޑެއިލީ ޑޭޓާ ނެގޭނެ

ދިރާގު ސަޅި ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރު ކުރިއަށްދާ "ސަޅި މަންތުލީ" ޕްރޮމޯޝަނާއެކު އިތުރު ޖީބީ ލިބޭނެކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފިއެވެ.

މި ޕްލޭނާއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރު އެންމެ 495 ރުފިޔާއަށް، 30 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 3ޖީބީ ޑެއިލީ ޑޭޓާ ނެގޭނެއެވެ.

މަހަކު ޖުމްލަ 90ޖީބީ ލިބޭ މި ޕްލޭން ހޯދުމަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގު އެޕް މެދުވެރިކޮށް https://bit.ly/Dhiraagu-App ނުވަތަ 343ށް، ‘S2GB30’ ޖަހާފައި އެސް.އެމް.އެސްއެއްވެސް ކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

ސަޅި ޕްރީޕެއިޑް ޕްލޭނަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ރިފްރެޝްކުރެވޭ ޑެއިލީ ޑޭޓާ އެލަވަންސްގެ އަދަދާއި ވެލިޑިޓީ އިޚްތިޔާރު ކުރެވޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ. އަދި މި ޕްލޭން ނަގައިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގުގެ ހުރިހާ ނަމްބަރަކަށްވެސް އަންލިމިޓެޑްކޮށް ހިލޭ ގުޅާލެވޭނެއެވެ.

ދިރާގުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ތަފާތު ގިނަ އައު އޮފަރތައް ހެޔޮ އަގުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ގެނެސްދިނުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް