ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 18:56
ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މިނިވަންދުވަހުގެ ޕެރޭޑް ބައްލަވާލައްވަނީ
ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މިނިވަންދުވަހުގެ ޕެރޭޑް ބައްލަވާލައްވަނީ
ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ
ސްރީލަންކާގެ މިނިވަން ދުވަސް
ސްރީލަންކާއަށް ގޯސްކޮށް ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ: ވިކްރަމަސިންގހަ
 
ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ މިނިވަން ދުވަހުގެ އިހުތިފާލްތައް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބޯއިކޮޓްކޮށްފައި

ސްރީލަންކާއަށް ގޯސްކޮށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތަކާއި ފެއިލް ވެފައިވާ ކަންކަން އިސްލާހުކޮށް، ގައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރަނގަޅަށް ހުރި ކަންކަމާމެދު އަލުން ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ ކަމަށް، އެގައުމުގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު އެގައުމުގައި ފާހަގަކުރަމުންދާ 75 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ގައުމާ މުޚާތަބްކުރައްވައި ދެއްވި މެސެޖްގައެވެ.

މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިއަދު ވަނީ ވެރިރަށް ކޮލޮމްބޯގައި މިލިޓަރީ ޕެރޭޑަކާއެކު ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ބާއްވާފައެވެ. ރައީސް ވިކްރަމަސިންގހަ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވި އިވެންޓުގައި ރައީސްގެ އަރިހުގައި ބޭރުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ އިއްޒަތްތެރިންގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

މިއަދުގެ ހަރަކާތްތަކަށް 200 މިލިއަން ރުޕީސް ޚަރަދުވާނެކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ. އިގްތިސާދީގޮތުން ގައުމު ބޮޑު އަޑިގަނޑެއްގައި ވަނިކޮން މިފަދަ ބޮޑު ޚަރަދެއް ނުކުރުމަށް އެފަރާތްތަކުން ގޮވާލާފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއްގަމާއި ވައިގެ ސިފައިންގެ އިތުރުން، ކަނޑުގެ ސިފައިންވެސް ބައިވެރިވި މިލިޓަރީ ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.

ސްރީލަންކާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ޕެރޭޑް - އަލްޖަޒީރާ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ސްރީލަންކާއަށް ވަރަށް ބޮޑު އިގްތިސާދީ ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ. މިއާއެކު އެތައް މަހެއް ވަންދެން އާންމުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާ ކޮށްފައިވެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން ސިޔާސީ ބޮޑެތި އެތައް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަޖްބޫރުވެ، ސަރުކާރުވެސް ބަދަލުވެފައިވެއެވެ. އޭރުގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ގައުމު ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގެންނެވުމުން، އޭރު ބޮޑުވަޒީރަކަށް ހުންނެވި ވިކްރަމަ ސިންގހަ ވަގުތީގޮތުން ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން އަދި ފަހުން ވަނީ މަގާމް ދާއިމީކުރެވިފައެވެ.

ސްރީލަންކާއަށް މިނިވަންކަން ލިބުނުފަހުން އައި އެންމެ ތަދު ދުވަސްތަކަށްފަހު، މިދިޔަ އަހަރުގެ އެޕްރިލް މަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ އެގައުމުގެ ދަރަނި "ޑިޕޯލްޓް" ވެފައިވާކަން އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޭސް އަދި ކައްކާގޭސްފަދަ ޒަރޫރީ ތަކެތިވެސް ލިބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ނުރުހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެގެން ދިޔައެވެ. އެގައުމު ވެއްޓިފައިވާ ވަޅުގަނޑުން އަރައިގަތުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް އެހީތެރިވި އެއް ގައުމަކީ އަވައްޓެރި އިންޑިޔާއެވެ. އިންޑިޔާއިން މިދިޔަ އަހަރުވަނީ 3.9 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދީފައެވެ. އަދި ސްރީލަންކާއިން ދަނީ 2.9 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް އައިއެމްއެފްއިން ލިބޭތޯވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ، މިނިވަން ދުވަހުގެ އިހުތިފާލްތައް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބޯއިކޮޓްކޮށްފައެވެ. އަދި ތަމަޅައިން ގިނައިން އުޅޭ އުތުރުގެ ސަރަހައްދު ތަކުގައި ވަނީ ކަޅު ދިދަ ނަގާފައި ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. އަދި މުޒާހަރާކުރަން އުޅުނު މީހުން ހައްޔަރުކޮށް، މަގުތަކަށް ހަތިޔާރު އެޅިސިފައިން ގިނަ އަދަދަކަށް ނެރެފައިވާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

22 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ސްރީލަންކާގައި 15 އިންސައްތައަކީ ތަމަޅައިންނެވެ. އަދި އާބާދީގެ 75 އިންސައްތައަކީ ބުޑިސްޓުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް