ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 06:57
ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ޣާޒީ ސްކޫލާއި ގުރައިދޫ ސްކޫލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ޣާޒީ ސްކޫލާއި ގުރައިދޫ ސްކޫލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް
ޕެނަލްޓީގައި ޣާޒީ ސްކޫލް ބަލިކޮށް ގުރައިދޫ ސްކޫލް ސެމީ ފައިނަލަށް، ތާޖުއްދީން ބަލިކޮށް ކަލާފާނު ވެސް ސެމީ ފައިނަލަށް
 
ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ ގުރައިދޫ ސްކޫލާއި، ކަލާފާނު ސްކޫލް

އިންޓަ ސްކޫލް 17 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ޣާޒީ ސްކޫލް ބަލިކޮށް، ގުރައިދޫ ސްކޫލް އިން ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ގުރައިދޫން ކާމިޔާބުކުރީ ޕެނަލްޓީގައި ޣާޒީ ސްކޫލްގެ މައްޗަށް 7-6 އިން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވީ ދެ ޓީމު 2-2 އިން އެއްވަރުވަރު ވެގެންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ޣާޒީ ސްކޫލް އިންނެވެ. މެޗުގެ ނުވަ ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އަޙުމަދު އަޒްލާން އަލީ އެވެ. އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ގުރައިދޫގެ ޙަސަން ރަޒާން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި އެ ޓީމަށް މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީފަ އެވެ. ގުރައިދޫގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި، އެ ޓީމަށް ލީޑު ހޯދައިދިނީ މެޗުގެ 20 ވަނަ މިނެޓުގައި މޫސާ އައިލަމް އެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތުގައި ޣާޒީ ސްކޫލް ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ވެސް ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހި އަޒްލާން އެވެ.

މެޗުގެ ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ގުރައިދޫން ވަނީ ފަސް ޕަނެލްޓީ ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ގުރައިދޫގެ ރަޒާން އާއި އައިލަމްގެ އިތުރުން ވިކާޝް އަޙުމަދާއި، މުޙައްްމަދު އައިކް އަލީ އަދި ޝައުލަން ސުހައިލްގެ ޕެނަލްޓީތަކެވެ. ޣާޒީ ސްކޫލަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ހަތަރު ޕެނަލްޓީ އެވެ. އެއީ އަޒްލާންގެ އިތުރުން، މުޙައްމަދު އުނައިޝް ބިން ނޫޙާއި، މުޙައްމަދު އައިހަމް އިބްރާހީމް އަދި ޝަންމާން ސަމީރުގެ ޕެނަލްޓީ އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ދެ ވަނަ ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުގައި ކަލާފާނު ސްކޫލް އިން ވަނީ 1-0 އިން ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ބަލިކޮށް، ސެމީގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ޔަގީންކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު 33 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ކަލާފާނުގެ މުޙައްމަދު މީކާއީލް އެވެ.

ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ ގުރައިދޫ ސްކޫލާއި، ކަލާފާނު ސްކޫލް އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް