ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 18:07
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
މިހާރު
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 2023 ފެބުރުވަރީ 7 އަދި 8 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 09:30ން މެންދުރުފަހު 12:30ށް
 
6 ފެބްރުއަރީއަކީ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވާ ދުވަސް

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނިންމައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ނިންމަވާފައިވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވާ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 6 ފެބުރުވަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ މުއްދަތު 8 ފެބުރުވަރީ 2023ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:30ގެ ނިޔަލަށް މިހާރު ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމާއި، އިގުރާރާއި، ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2023 ފެބުރުވަރީ 7 އަދި 8 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 09:30ން މެންދުރުފަހު 12:30ށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް