ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 16:40
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށް ގެންދަނީ
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށް ގެންދަނީ
މިހާރު
އާރަށު ޚިޔާނާތް
ޔާމީންގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރާނެ، ވަކި ތާރީޚެއް ހާމައެއް ނުކުރޭ
 
ހުކުމް އިއްވިތާ މަހެއް ވަނީ ވެފައި
 
އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ޔާމީންގެ މައްޗަށް 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ވަނީ އިއްވާފައި

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބުނެފިއެވެ.

ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ޔާމީނު 11 އަހަރަށް ޖަލަށް ލައި، 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް އެ ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލު ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޙުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރައްވާނެކަމަށް ޔާމީނުގެ ވަކީލުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ޔާމީނުގެ ވަކީލު އާދަމް ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތީ ބުރަ ދުވަސްކޮޅެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސް ޔާމީންގެ ވަކީލުންގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަކީލް އާދަމް ޝަމީމް ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރާނެ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އިސްތިއުނާފު ކުރާނެ ތާރީޚެއް ހާމަކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށްއޮތް ދެހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. މިއީ ބުރަ އަދި ބޮޑު މަސައްކަތެއްކަން ޝަމީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ޔޫސުފް ނައީމަށް ކޮށްފައިވަނީ ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. އެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، އޭނާ 3 އަހަރާއި، 2 މަހާއި 12 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ޙުކުމް ކޮށްފައެވެ. އެ ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، މިހާރުވެސް އިސްތިއުނާފަށް ހުށައެޅުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ފަށާފައިވާކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލުވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް 60 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިބެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް