ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 11:31
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެތުލެޓިކޯ އިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެތުލެޓިކޯ އިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
އޮސަސުނާ އަތުން މޮޅުވެ އެތުލެޓިކޯ ގަދަ ހަތަރަކަށް
 
އެތުލެޓިކޯ ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 19 މެޗުން 34 ޕޮއިންޓާއެކު

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އޮސަސުނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑު ގަދަ ހަތަރަކަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮސަސުނާގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، އެތުލެޓިކޯ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ފަސް ވަނައިގަ އެވެ. ނަމަވެސް އޮސަސުނާގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައިގެން އެތުލެޓިކޯ ވަނީ ހަތަރު ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ފެނުނީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. މެޗުގެ 74 ވަނަ މިނެޓުގައި އެތުލެޓިކޯ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ މިޑްފީލްޑަރު ރޮޑްރީގޯ ޑި ޕައުލް ތަނަވަަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން ލަނޑު ޖެހީ ސައުލް ނިހުއޭސް އެވެ. މެޗުގައި އޭނާ ކުޅެން ނިކުމެފައި ވަނީ ވެސް ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

މެޗުން މޮޅުވެ އެތުލެޓިކޯ ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 19 މެޗުން 34 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. އެއް ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އޮތީ 18 މެޗުން 47 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ލިބެނީ 42 ޕޮއިންޓެވެ. ތިން ވަނައިގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑު އޮތީ 19 މެޗުން 39 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް