ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:26
ޓިއުނީޝިއާގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު
ޓިއުނީޝިއާގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު
ރޮއިޓާސް
ޓިއުނީޝިއާގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު
ޓިއުނީޝިއާގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލީ އެންމެ 11 އިންސައްތަ މީހުން!
 
ޓިއުނީޝިއާގައި ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ 7.8 މިލިއަން މީހުން އެބަތިބި
 
ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓު ލީ 11.2 އިންސައްތަ މީހުން، ދެވަނަ ބުރުގައި 11.3 އިންސައްތަ މީހުން

ޓިއުނީޝިއާގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި އެ ޤައުމުގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އާއްމުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ތަރުހީބު ކުޑަކަމަށް އެ ޤައުމުގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ޤައުމުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔައީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުމެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާފައިވަނީ އެންމެ 11.3 އިންސަތަ މީހުން ކަމަށް އިލެކްޓޯރަލް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

މި އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދިޔައީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުއެވެ. ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވެސް އާއްމުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވަނީ ފިނި ތަރުހީބެކެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓުލީ ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ އާބާދީގެ 11.2 އިންސަތަ މީހުންނެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ނިމުނުއިރު ވޯޓުލާފައިވަނީ އެންމެ 887،000 މީހުންނެވެ. އެ ޤައުމުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބޭ 7.8 މިލިއަން މީހުން އެބަތިއްބެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލީ މީހުންގެ އަދަދު އެތައް ގުނައެއް ދަށްވެފައިވަނީ އެ ޤައުމުގެ މައި ޕާޓީތަކުން އިންތިޚާބު ބޮއިކޮޓް ކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެ ޤައުމުގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބު ކުރާނީ މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓުން ކަމަށް ވަނީ ލަފާ ކޮށްފައެވެ.

ޓިއުނީޝިއާގެ ރައްޔިތުން އެ ޤައުމުގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ނުލާން ނިންމާފައިވަނީ ޤައުމުގެ ހާލަތު ދަށްވެ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިތުބާރު ނުކުރެވޭތީ ކަމަށް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އަދި ޕާޓީތަކުން އިންތިޚާބު ބޮއިކޮޓް ކުރީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެ ޤައުމުގެ ރައީސް މަޖިލިސް އުވާލައި އައު ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލައްވާފައިވާތީއެވެ. އެމަނިކުފާނު އެކުލަވާލައްވާފައިވާ އައު ޤާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތުން މަޖިލިހަކީ މިނިވަން ބާރެއް ނޫނެވެ. އެއީ ރައީސްގެ ބާރު ހިންގޭ އަދި އެމަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދޭ ތަނަކަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އައު ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ޕާޓީތަކަށް ވާދައެއް ނުކުރެވެއެވެ. ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ އަމިއްލައަށެވެ. ޕާޓީތަކުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފަންޑުކުރުން ވެސް މަނާވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް