ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:18
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރަސްދޫ ބްރާންޗް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރަސްދޫ ބްރާންޗް
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް ރަސްދޫ ބްރާންޗުގެ އައު އިމާރާތް ހުޅުވައި ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި
 
ރަސްދޫގެ އިތުރުން އެ އަތޮޅުގެ އިތުރު ތިން ރަށުގައި ބީއެމްއެލް އިން އަންނަނީ ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ދެމުން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އއ. ރަސްދޫ ބްރާންޗުގެ އައު އިމާރާތް ހުޅުވައި އެ ރަށުގައި ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފިއެވެ.

މިއީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ބޭންކިންގ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބީއެމްއެލް އިން އއ. ރަސްދޫގައި ހުޅުވި ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގެ އޭޓީއެމެކެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ދޭން ފެށި ރަސްދޫ ބްރާންޗުގެ އައު އިމާރާތުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ މި އޭޓީއެމް ސެންޓަރު މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް 24 ގަޑިއިރު ފައިސާ ނެގުމުގެ އިތުރުން ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި، ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ރަސްދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ބްރާންޗް އަދި އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތާއެކު މިވަގުތު އއ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި ބީއެމްއެލް އިން ދަނީ ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އެއީ ތޮއްޑޫ، އުކުޅަސް އަދި މަތިވެރީގައެވެ.

މުޅި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ބޭންކިންގ ވިއުގަޔަކާއެކު 20 އަތޮޅުގައި 35 ބްރާންޗް، 84 ސެލްފްސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ، 142 އޭޓީއެމް އަދި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޭޝް އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ބީއެމްއެލް އިން އަންނަނީ ޚިދުމަތް ދެމުންނެވެ.

އެންމެ ޒަމާނީ އޮންލައިން ބޭންކިންގ ޚިދުމަތާއެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަމާޒަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ މުޖުތަމައުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް