ކ. މާލެ
|
27 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 12:15
ފުލުހުން ހޯދަމުންދާ ދެމީހުން
މަކަރާ ހީލަތުގެ މައްސަލަ
މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު ހޯދަނީ
 
ދެ މީހުންނަކީ މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިކޮނޮމިކް ކްރައިިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގަށް ހޯދަން ބޭނުންވެ، ހޯދިފައި ނުވާ ދެ މީހުން

މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހޯދާ ދެ މީހުންނަކީ މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިކޮނޮމިކް ކްރައިިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގަށް ހޯދަން ބޭނުންވެ، ފުލުހުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން ކޮންބައެއްކަން ދެނެގަނެވިފައިނުވާތީ ހޯދިފައިނުވާ ދެ މީހުންނެވެ.

Advertisement

އަދި މި މީހުންނާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9790048 އަށް ގުޅާ ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި މި ދެމީހުން ތިބީ އަމީނީ މަގުގައި ހުންނަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ އޭޓީއެމްގެ ތެރޭގައެވެ. އެތަނުން އެކަކު އޭޓީއެމްއިން މުއާމަލާތްކުރާ އިރު އަނެކަކު ހުންނަނީ އޭނަ ކައިރީގައި ފޯރިމަރާށެވެ. ދެމީހުން ވެސް ތިބީ އަނގައާއި ނޭފަތް ފޮރުވޭގޮތަށް ސްކާފެއް އަޅައިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
60%
0%
40%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް