ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 08:23
އަލީ ނިޒާރު
އަލީ ނިޒާރު
އެމްޓީސީސީ
އައްޑޫގެ ތަރައްޤީ
މި ސަރުކާރުން ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް މިހާރުވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި - ނިޒާރު
 
2018 ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ އަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ވައުދެއް ފުއްދަވާދެއްވަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި
 
ސަރުކާރު އައިފަހުން ފަސިންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދޭން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންކަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވި

މި ސަރުކާރުން ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް މިހާރުވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަަމަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއާޕޯޓަށް އިތުރު ވަސީލަތްތައް ގެނެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފަސޭހަވާނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސާދީފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ސަރުކާރު އައިފަހުން ފަސިންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދޭން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންކަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އެވޯޑްކުރުމަށްޓަކައި ޝޯޓްލިސްޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އުންމީދަކީ ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަސް ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރުން ކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ. އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކީ އެ ސަރަހައްދުގެ އިގްތިސާދަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑޫގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ނިޒާރު ވިދާޅުވީ 100 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގެއް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ނުނިމޭނެ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް އުންމީދުވެސް ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ވުރެ ދިގުލައިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އައްޑޫގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުއަކީ އައްޑޫގެ ކުރިއެރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން 2018 ވަނަ އަހަރު ރައީސް އައްޑޫ އަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ވައުދުފުޅުތައް ފުއްދަވާދެއްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އައްޑޫގެ މަސައްކަތްތައް ދާ ގޮތާއި މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގެން ހުންނެވި ކަމަށް ވެސް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ. އައްޑޫގައި ހުރި މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ބިން ހިއްކުމަކީ މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިން ނިޒާރު ވަނީ އަންނަ ޖޫން މަހުގެ ކުރިން އައްޑޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އައްޑޫ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ. ނިޒާރު ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ ދެންވެސް އެ ޕާޓީ ވެރިކަމަށް އައިސްގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް