ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 19:43
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ރާއްޖެއެމްވީ
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީކަމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތައް ހާމަކޮށްފި
 
10 ފަރާތަކުން މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވޭ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީކަމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އިން ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް 2 ގާޒީއަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވީއިރު 10 މީހަކު މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ވަނީ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައެވެ. އެ ފަރާތްތަކަކީ:

  1. މުޙައްމަދު އިޙްސާން / ނޫރުވާދީ, ކ.ތުލުސްދޫ
  2. މުޙައްމަދު ސަމީރު / ހިތްވަރު, ރ.އިނގުރައިދޫ
  3. އަޙްމަދު ރިފްޝާން / ކަޝްމީރުގެ, ސ. ފޭދޫ
  4. އިބްރާހީމް އިޙްސާން / އެށެވެލި, ސ.މަރަދޫ
  5. އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރު / ރަނައުރާގެ, ބ. ހިތާދޫ
  6. ރަފީއުއްދީން އަހްމަދު / ސްނޯޑްރޮޕް, ސ. ހިތަދޫ
  7. އަޙްމަދު އާދަމް / އެތުމާގެ, ގއ.ގެމަނަފުށި
  8. ޙުސައިން ސާލިމް / އާރު, ހއ.މާރަންދޫ
  9. ސިޔާމާ މުޙައްމަދު / މާލެ ދަފްތަރު ރސ 13194
  10. އިބްރާހީމް ޛިހުނީ / ބިއްލޫރިޖެހިގެ, ގއ.ނިލަންދޫ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މުސާރައަކީ އިނާޔަތްތަކާއިއެކު 48،300 ރުފިޔާއެވެ. އެއީ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 30،000 ރުފިޔާ އާއި، ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 15,000 ރުފިޔާގެ އިތުރުން، ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 3,300 ރުފިޔާއެވެ.

ހަމައެއާއެކު ގާނޫނު ނަންބަރު 2010/13 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު)ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މެޑިކަލް އެލަވަންސްއާއި ފޯނު އެލަވަންސްވެސް ލިބިދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް