ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 17:59
މޫސުން
މޫސުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސުން
މުޅި ރާއްޖެއަށް ނެރުނު ވައިޓް އެލާޓުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
މޫސުން ރަނގަޅުވާނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން

މުޅި ރާއްޖެއަށް ނެރުނު ވައިޓް އެލާޓްގެ މުއްދަތު މިރޭ ދަންވަރު 00:00 އަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެލާޓުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ.

މި މުއްދަތުގައި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގުއުތުރާއި އުތުރުން އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް އުތުރާއި އިރުއުތުރުން ގަޑިއަކު 6 މޭލާއި 16 މޭލަށްވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށްވެސް މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެ އިދާރާއިން "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް އެކި ވަގުތުތަކުގައި ވިއްސާރަ ކުރާނެއެވެ. އަދި ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވި ނަމަވެސް ވިއްސާރަ ކުރާ ވަގުތުތަކުގައި ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާ ކޮށްފައެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ލަފާ ކުރާ ގޮތުގައި މޫސުން ރަނގަޅުވާނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް