ކ. މާލެ
|
19 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 21:30
ޓެކާރސް 2023ގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު
ޓެކާރސް 2023ގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު
ދިރާގު
ޓެކާރސް
ޓެކާރސް 2023ގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު
 
މި ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން، ޓެކާރސްއިން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބާއްވާ ތަފާތު އިވެންޓްތަކަށް ދިރާގުން ޑިޖިޓަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ

ޓެކާރސް ސްޕޯޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ކުންފުނިން މިއަހަރު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގެ އެކްސްކްލޫސިވް ޑިޖިޓަލް ޕާރޓްނަރަކަށް ދިރާގު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން، ޓެކާރސްއިން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބާއްވާ ތަފާތު އިވެންޓްތަކަށް ދިރާގުން ޑިޖިޓަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. މި އިވެންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ފުޓްސަލް، ހޭންޑްބޯލް، 3×3 ބާސްކެޓްބޯލް އަދި ބެޑްމިންޓަން ފަދަ ކުޅިވަރުތަކުގެ އިތުރުން، ދުވުމެއްވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓެކާރސްއިން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސިލްސިލާކޮށް އެކްސްޕޯޝަރ އިވެންޓްތަކެއް ބޭއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ދިރާގުން ދަނީ ކުޅިވަރާއި އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަރުވައި، އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އިވެންޓްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްބާރުލުންދެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް