ކ. މާލެ
|
19 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:03
ފަޒީން
ފަޒީން
ރައީސް އޮފީސް
ބްރޯޑްކޮމްގެ ނައިބު ރައީސް
ބްރޯޑްކޮމްގެ ނައިބު ރައީސް ކަަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ފަޒީން
 
ފަޒީން އެ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ އެމަގާމުން އަހުމަދު ގައިސް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން
 
ބްރޯޑްކޮމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް)ގެ ނައިބު ރައީސް ކަަމަށް، އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ފަޒީން އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ އެ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ އެމަގާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ގައިސް އިސްތިއުފާދެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ފަޒީން އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ފަޒީންއަކީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ހޮޓެލް އޮޕަރޭޝަންސްގެ ދާއިރާއިންވެސް ތައުލީމު ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ފަޒީން ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރެއްވީ 2012ވަނަ އަހަރުއެވެ. ފަޒީންއަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ބްރޯޑްކޮމްގައި ތިއްބަވަނީ ޖުމުލަ 7 މެމްބަރުންނެވެ. އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސަކީ މަރިޔަމް ވަހީދާއެވެ. ފަޒީން ފިޔަވައި އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަމްޖަދު ވަހީދުއާއި އަލީ ޔޫސުފް އަދި އާމިނަތު އަމީނާގެ އިތުރުން ޝިފްލާ އިބްރާހީމްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް