ކ. މާލެ
|
16 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:41
އަލްމޭރިއާ އަދި އެތުލެޓިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އަލްމޭރިއާ އަދި އެތުލެޓިކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
ސްޕެނިޝް ލީގު
އަލްމޭރިއާ އިން އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓައިފި
 
އަލްމޭރިއާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 އިން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އަލްމޭރިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑު އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އަލްމޭރިއާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 އިންނެވެ. މެެޗުގައި އެތުލެޓިކޯ އިން ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދާފައި ވަނިކޮށް، އަލްމޭރިއާ އިން ވަނީ ފަހަތުން އަރައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގައި އެތުލެޓިކޯ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ 18 ވަނަ މިނެޓުގައި އެންހެލް ކޮރެއާ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ކޮންޑޮގްބިއާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުންނެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން އަލްމޭރިއާ އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަަމަހަމަކޮށްދިނީ 37 ވަނަ މިނެޓުގައި އެލް ބިލާލް ޓޯރޭ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ލޫކަސް ރޮބާޓޯންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެވެ. މެޗުގެ 89 ވަނަ މިނެޓުގައި އެތުލެޓިކޯގެ ޑިފެންޑަރު ސާޖިއޯ ރެހުއިލަން އަށް ވަނީ ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑު ދައްކައިފަ އެވެ.

މެޗު އެއްވަރުވެ އެތުލެޓިކޯ އޮތީ ކުޅުނު 17 މެޗުން 28 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލްގެ ހަތަރު ވަނަައިގަ އެވެ. އަލްމޭރިއާ އޮތީ 17 މެޗުން 18 ޕޮއިންޓާއެކު 13 ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް