ކ. މާލެ
|
15 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 16:17
މީރާ
މީރާ
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް
ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ދައުލަތުން މި އަހަރު 278.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރި
 
ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރީ ޖުމްލަ 18.5 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ 664.5 މިލިއަން ރުފިޔާ

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ދައުލަތުން 278.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ 664.5 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކާއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ލޯނުތައް ދެއްކުމަށް ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފައި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެކަމުގެ ތަފްސީލްތަކަށް ބަލާއިރު ޖެނުއަރީ 1ން 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ދައުލަތުން ވަނީ 278.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅައިބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރު އަދަދެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރީ ޖުމްލަ 18.5 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކަށް ސަރުކާރުން ވަނީ 89.3 މިލިއަން ރުފިޔާ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިނގާ އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށް 295.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކޮށްފައެވެ.

2023ގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި، ދައުލަތައް އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 61.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ. މީގެތެރޭގައި ޓެކްސް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ 23.1 މިލިއަން ރުފިޔާއާއި، ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ 38.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ. ޓެކްސް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ލިބިފައިވަނީ ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައެވެ. އެއީ 4.5 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް