ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 16:14
ޒަކާތް ދިނުން
ޒަކާތް ދިނުން
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
މުދަލު ޒަކާތް
މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ލިބުނީ 91.5 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
މިއީ 2021 ވަނަ އަހަރު ބަލައިގަތް އަދަދަށްވުރެ 0.4 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެއް

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މުދަލު ޒަކާތުގެގޮތުގައި 91.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް, މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިޔު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އެ އިދާރާއިން ނެރެފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަސް ނިމުނުއިރު މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 91،539،895ރ. (ނުވަދިހަ އެއް މިލިއަން ފަސްލައްކަ ތިރީސް ނުވަ ހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސް ރުފިޔާ) ވަނީ ބަލައިގެންފައެވެ. މިއީ 2021 ވަނަ އަހަރު ބަލައިގަތް އަދަދަށްވުރެ 0.4 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މީރާއިން މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވަނީ 91،519،250ރ. (ނުވަދިހަ އެއް މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ނަވާރަ ހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ)އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު މީރާއިން ބަލައިގެންފައިވާ މުދަލުޒަކާތުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި، 91.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފައިވަނީ ދިވެހި ފައިސާއިންނެވެ. އަދި 8،315 ޑޮލަރު ވަނީ ބަލައިގެންފައެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ދެ ފަހަރަކު، މުދަލުގެ ޒަކާތް ވާޖިބުވާ ނިސްބަތަށް ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން ޖޫން މަހު ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތުން މުދަލު ޒަކާތް ވާޖިބުވާ ނިސާބަކީ 6396.25 ރުފިޔާއެވެ. ނަމަވެސް ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ކަނޑައެޅި ގޮތުގައި މުދަލު ޒަކާތް ވާޖިބުވާ ނިސާބަކީ 5777.45 ރުފިޔާއެވެ.

Advertisement

އާންމު ގޮތެއްގައި މުދަލުގެ ނިސާބަށް ބަދަލު އަންނަނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ރަނާއި ރިހީގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި ޒަކާތުގެ ނިސާބުގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅަނީ ރިހީގެ އަގަށް ބަލައިގެންނެވެ. ރިހީގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ މިންވަރުވެސް ބަދަލުވެގެންދެއެވެ.

ރަނާއި ރިހި ބާޒާރުގައި ލިބެން ހުންނަ އަގު ހާމަކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކް (އެމްއެމްއޭ)އިންނެވެ. އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ރާއްޖެފަދަ ގައުމުތަކުގައި ޒަކާތުގެ ނިސާބު ކަނޑައެޅުމުގައި ފަގީރުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ރިހީގެ އަގަށް ބިނާކޮށް ޒަކާތުގެ ނިސާބު ކަނޑައެޅުމެވެ.

ނިސާބު ހަމަވާވަރަށް އަތުގައި ފައިސާހުރެ އަހަރެއް ހަމަވެއްޖެނަމަ، އޭގެ ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި މުދަލު ޒަކާތުގެގޮތުގައި ދެއްކުމަކީ ދީނީ ވާޖިބެކެވެ.

މީގެ ކުރިން މުދަލު ޒަކާތް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބަލައިގަތް ނަމަވެސް، 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މުދަލު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ މީރާއިންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް