ކ. މާލެ
|
13 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 13:00
އެންޑީއޭ
އެންޑީއޭ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަސްތުވާތަކެތި
މިދިޔަ އަހަރު 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަސްތުން ސަލާމަތްވެ މުޖުތަމައަށް ނެރުނު: އެންޑީއޭ
 
މިދިޔަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ 1،017 މީހަކަށް ވަނީ ފަރުވާދީފައި

ފަރުވާ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، މި ނިނުމު 2022 ވަނަ އަހަރު 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މުޖުތަމައަށް ނެރެފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ (އެންޑީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެންޑީއޭއިން އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ 1،017 މީހަކަށް ވަނީ އެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ފަރުވާ ދީފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފަރުވާ ނިންމައި، މުޖުތަމައަށް ނެރެފައިވަނީ 242 މީހުންނެވެ. އަދި 775 މީހުން މިހާރު ވެސް ފަރުވާ ހޯދަމުން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންޑީއޭއިން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސެންޓަރުތައް ހިންގަމުން އަންނައިރު އެ އިދާރާއިން ވަނީ އެ ސެންޓަރުތަކުގައި މިވަގުތު ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ވެސް ހާމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު މިވަގުތު ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނީ މާލޭގައި ހުންނަ ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރުންނެވެ. އެ ސެންޓަރުގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެ ހާފްވޭ ހައުސް އާއި ހިންމަފުށީ ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރާއި ހިތަދޫ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮސްކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ސެންޓަރަކުން ވެސް 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދަނީ ފަރުވާ ހޯދަމުންނެވެ.

އެންޑީއޭގެ ސެންޓަރުތަކުން މިވަގުތު ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު:

 1. ހުޅުމާލޭ ހާފްވޭ ހައުސް: 143 މީހުން
 2. ގަން ކްލިނިކް: 89
 3. މާލެ ކޮމިއުނިޓީ ސާވިސް ސެންޓަރު: 317 މީހުން
 4. ކ. ހިންމަފުށީ ޓްރީޓްމެންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު: 146 މީހުން
 5. ސ. ހުޅުދޫ ވިލުނު ސެންޓަރު: 36 މީހުން
 6. ގއ. ވިލިނގިލި ދަގެނާ ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު: 19 މީހުން
 7. ހުޅުމާލޭގެ ސެމީ ރެސިޑެންޝަލް ހާފްވޭ ހައުސް: ހަ މީހުން
 8. ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު: 55 މީހުން
 9. ހިތަދޫ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ޑިޓޮސްކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރު: 111 މީހުން
 10. ހުޅުމާލޭ ހާފްވޭ ހައުސް ފީމޭލް ރީހޭބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު: ހަތް މީހުން
 11. ޗިލްޑްރަންސް ކޮމިއުނިޓީ ރިހޭބިލިޓޭޝަން ސާވިސް: ތިން ކުދިން
 12. ކ. ގުޅި ސެންޓްރަލް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރު: 16 މީހުން

އެންޑީއޭއިން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ފަސް އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނައިރު އަދިވެސް ބޮޑު އިންސައްތައެއް ފަރުވާ ހޯދަނީ ކޯޓު އަމުރުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެންޑީއޭއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެ އިދާރާގެ  ޗެއަރމަން ޝަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ނެރުމަށް ގޮންޖެހުންތަކާ ދިމާވެއެވެ. އެގޮތުން ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ މުޖުތަމަައުގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމެވެ. އެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް މުޖުތަމައުން އެ މީހުން ބަލައިގަންނަން ފެށުމުން އަމިއްލައަށް ފަރުވާއަށް އެދި ދާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެގެންދާނެ ކަން ވެސްވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ގެނައި ބަދަލާއެކު އެންޑީއޭ ވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެންޑީއޭގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ ބޯޑު އެކުލަވާލައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް