ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 22:37
ސިރިސޭނަ
ސިރިސޭނަ
ކޮލަންބޯ ގެޒެޓު
ލަންކާގައި 2019 ވަނަ އަހަރު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ
ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ޝިކާރައަކަށްވި މީހުންނަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 100 މިލިއަން ރުޕީސް ދޭން ސިރިސޭނަގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި
 
ސިރިސޭނައާމެދު ޖިނާއީ ތަހުގީގެއްވެސް އެ ގައުމުގެ ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުން ދަނީ ކުރަމުން
 
ސްރީލަންކާގައި ޖާނުން ފިދާވެގެން ދިން ހަމަލާތަކުގައި 269 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި

2019 ވަނަ އަހަރު ސްރީލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންނާއި އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 100 މިލިއަން ރުޕީސް ދައްކަން، ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަތިރިޕާލަ ސިރިސޭނަގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސްރީލަންކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިފަދަ ހުކުމެއް ކޮށްފައިވާއިރު، މި ހުކުމަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު ކްރިސްޓިއަނުންގެ ދީނީ ހަރަކާތެއް ކަމަށްވާ "ސަންޑޭ އީސްޓަރ"ގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެކެވެ. މި ހަމަލާގެ މައުލޫމާތު އެ ގައުމުގެ އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާތަކުން ދިން ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި ނުވާތީ، ސިރިސޭނައާމެދު ޖިނާއީ ތަހުގީގެއްވެސް އެ ގައުމުގެ ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެ ހުކުމަކީ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ހަތް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ބެންޗުން އިއްވާފައިވާ ހުކުމެކެވެ. އެ ކޯޓުން ވަނީ، ޖާނުން ފިދާވެގެން ދިން އެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމަށް އެކަށީގެންވާ މައުލޫމާތު އޭރުގެ ސަރުކާރަށް ލިބުނުކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ސިރިސޭނަގެ ސަރުކާރުން އެކަން ހުއްޓުވަން ނުކުޅެދިފައިވާ ކަަމަށް އެ ކޯޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހަމަލާގެ ސަބަބުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ކުރި ދައުވާގައި 100 މިލިއަން ރުޕީސްގެ ބަދަލެއް ދޭން ސިރިސޭނަގެ މައްޗަށް ހުކުމް އިއްވާފައިވާއިރު، ހަމަލާގެ ޖާސޫސީ މައުލޫމާތު ލިބުމުންވެސް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ސިރިސޭނަ އަޅާފައި ނުވާކަން، މަދަނީ މިންގަނޑުތަކަށް ބަލާއިރު ސާބިތުވާތީ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިރިސޭނަގެ އިތުރުން އޭރު ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިބި މީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ހަމަލާގެ ޝިކާރައަކަށްވި ފަރާތްތަކަށް ބަަދަލު ދިނުމަށް ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި އޭރު ސްޓޭޓް އިންޓެލިޖެންސާއި ފުލުހުންނާއި ނޭޝަނަލް އިންޓެލިޖެންސްގެ އިސް ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 21 ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި ޖާނުން ފިދާވެގެން ދިން ހަމަލާތަކުގައި 269 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ޖާނުން ފިދާވެގެން ހަލަމާދިން 8 މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް