ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 22:11
ކޮވިޑް-19ގެ އައު ވޭރިއަންޓްތައް ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި
ކޮވިޑް-19ގެ އައު ވޭރިއަންޓްތައް ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި
ރޮއިޓާސް
ކޮވިޑް-19
ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓްތައް ފެތުރެމުންދާތީ، މާސްކު އަޅައިގެން ދަތުރުކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން މާސްކު އަޅައިގެން އުޅުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި
 
ޔޫރަޕުން އުފެދުނު އޮމްކްރޯންގެ ސަބްވޭރިއަންޓެއް މިހާރު އެމެރިކާއިންވެސް ފެނިފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
 
އެކްސްބީބީ 1.5 ވޭރިއަންޓަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް، އަދި އެންމެ އަވަހަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑްގެ ވޭރިއަންޓް

ކޮވިޑް-19ގެ އައު ވޭރިއަންޓްތައް ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އެޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން މާސްކު އަޅައިގެން އުޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. ދިގު ދަތުރުތައް ކުރާއިރު މިކަމަށް ސަމާލުވުން މުހިންމުކަމަށް އެޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޔޫރަޕުން އުފެދުނު އޮމްކްރޯންގެ ސަބްވޭރިއަންޓެއް މިހާރު އެމެރިކާއިންވެސް ފެނިފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އެކްސްބީބީ 1.5 ވޭރިއަންޓަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް، އަދި އެންމެ އަވަހަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑްގެ ވޭރިއަންޓެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ފެންނަމުންދާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް-19ގެ ކޭހެެއް ފެނުނު ޗައިނާއިންވެސް ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފަށާފައެވެ.

އެގައުމުގައި އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލައި، އާންމުކޮށް ގައުމު ހުޅުވާލިނަމަވެސް އެގައުމުގައި ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި އެގައުމުން ކޮވިޑްގެ ނަންބަރުތައް ހާމަކުރަމުން ނުދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންވެސް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް