ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 18:23
މޫސުން ގޯސް ދުވަހެއް
މޫސުން ގޯސް ދުވަހެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސުން
ޅ. އަތޮޅުން އދ. އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފި
 
ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފައިވަނީ މިރޭ 10 ޖެހުމާ ހަމައަށް

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ޅ. އަތޮޅުން އދ. އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފިއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ޅ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އދ. އަތޮޅަށް މިރޭގެ 10:00 ޖެހުމާ ހަމައަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފަައެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ މި ސަރަހައްދުތަކަށް ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހި، ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް