ކ. މާލެ
|
7 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 20:46
މޫސުން ގޯސްދުވަހެއްގައި ކަނޑުދަތުރުކުރަނީ
މޫސުން ގޯސްދުވަހެއްގައި ކަނޑުދަތުރުކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ މޫސުން
މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
 
މެޓް އޮފީހުން ބުނީ މިވަގުތުތަކުގައި އެސަރަހައްދަށް ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެކަމަށް

މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

Advertisement

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ ބ އަތޮޅުން ފެށިގެން އދ އަތޮޅަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 23:45 އާ ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރޭކަމަށެވެ. މެޓް އޮފީހުން ބުނީ މިވަގުތުތަކުގައި އެސަރަހައްދަށް ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް