ކ. މާލެ
|
6 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 23:35
އޯޝަން ބަބުލްސް ކެފޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވުން، ކެފޭ ހުޅުއްވައިދެއްވީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ
އޯޝަން ބަބުލްސް ކެފޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވުން، ކެފޭ ހުޅުއްވައިދެއްވީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ
ރާއްޖެއެމްވީ
އޯޝަން ބަބުލްސް ކެފޭ ހުޅުވުން
ރޮބޮޓެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ ކެފޭއެއް ރާއްޖޭގައި އަލަށް ހުޅުވައިފި
 
މިތަނުން ބަބްލް ޓީގެ އެތައް ވައްތަރެއް ލިބެން ހުރޭ

ރޮބޮޓް ވެއިޓަރެއްގެ ޚިދުމަތްދޭ ކެފޭ "އޯޝަން ބަބުލްސް" ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި ކެފޭ ހުޅުވާފައިވަނީ މަޖީދީމަގުގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި (ކުރީގެ އުރީދޫ އޮފީސް) ހުރި އިމާރާތުގައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ކެފޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާއެވެ. ކެފޭ ހުޅުވުމަށްޓަކައި ކަތުރު ހިފައިގެން ރޮބޮޓް ވަނީ މިނިސްޓަރުގެ އަރިހަށް ގޮސްފައެވެ.

އޯޝަން ބަބުލްސް ކެފޭ ހުޅުވުން

މި ކެފޭ އަކީ 25 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ތަނަކަށްވާއިރު މިތަނުން ބަބްލް ޓީގެ އެތައް ވައްތަރެއް ލިބެއެވެ. އެއަށް ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ފްލޭވާއެއްގެ ޓީ ބްރޫ ކުރުމަށްފަހު، ބޭނުންވާ ފްލޭވާއެއްގެ ޖޫހެއް އެއް ކުރުމަށްފަހު ވީހާވެސް ފްރެޝްކޮށް ކަސްޓަމަރާއި ހަމައަށް ގެނެސްދެއެވެ. ކޮންސެންޓްރޭޓެޑް ޖޫހުގެ ގޮތުގައި 20 އާއި 30 ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ފްލޭވާތައް ބޭނުން ކުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ލައިޗީ، މެންގޯ، ޕެޝަން ފްރުޓް ހިމެނެއެވެ.

އޯޝަން ބަބުލްސް ކެފޭގެ ބުއިންތައް

މި ކެފޭ އިން އެންމެ މީރު ޖެލާޓޯގެ ތަފާތު އެކިއެކި ފެލޭވާތައް ލިބެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ރެއްލާ ކޭކް އާއި ޑޯނަޓް، ސޭންޑްވިޗް ފަދަ ސްނެކްސް ގެ އެކި ބާވަތްތައް މި ތަނުން ލިބެން ހުރެއެވެ.

އޯޝަން ބަބުލްސް ކެފޭ ހުޅުވުން - ރާއްޖެއެމްވީ

އޭގެ އިތުރުން، އެތައް ފްލޭވާއެއްގެ މީރު އައިސްޑް ޓީގެ އެކި ވައްތަރުތަކާއި، ހޫނު ޓީގެ އެކި ވައްތަރުތަކާއި ފެންވަރު ރަނގަޅު މީރު ކޮފީ މިތަނުން ލިބެއެވެ.

މިތަނުގެ ޓީތައް ތަފާތެވެ. މިއީ ޕްރިމިއަމް ޓީއެކެވެ. ޕިރަމިޑް ބްރޭންޑްގެ މި ޓީއަކީ ސިންގަޕޫރްގެ އުފެއްދުމެކެވެ. އެ ކުންފުނިން އަންނަނީ އަމިއްލަ ފާމްސް އާއި ފްކެޓްރީ ހިންގަމުންނެވެ. މި ޓީއަކީ މިރަހައިގެ ގޮތުންވެސް، އަދި ޓީ ބޭގްގެ ގޮތުންވެސް ތަފާތު ޓީއަކަށް ވާއިރު، ޚިދުމަތް ދޭ ގޮތްވެސް ތަފާތު ވާނެއެވެ. މި ވައްތަރު ޓީގެ 11 ވައްތަރެއް މިތަނުން ލިބޭނެއެވެ.

އޯޝަން ބަބުލްސް ކެފޭގައި ޙިދުމަތްދޭ ރޮބޮޓް

މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ވަނީ ވިޒިޓް އެންޑް ވިން ލަކީ ޑްރޯއެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ލަކީޑްރޯ ގަނޑު ކޮޅުތައް ނަންގަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ ނަހުލާއެވެ. އެއްވަނަ ހޮވުނު ފަރާތަށް ދީފައިވަނީ އައިފޯނެކެވެ. ދެވަނަ އަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ގަޑިއެއް ދީފައިވާއިރު ތިންވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް ދީފައިވަނީ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޓެބްލެޓް އެކެވެ.

ވިޒިޓް އެންޑް ވިން ލަކީ ޑްރޯ މިނިސްޓަރު ނަންގަވަނީ

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕްގެ ނެށުންތަކާއި ހުށަހެޅުންތަކާއި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިން ކަމުގައިވާ މަރިޔަމް މައިޝާ އާއި އާޝާ ވަނީ ކެފޭ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައިދީފައެވެ.

މި ކެފޭ ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވަނީ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ރަފީއުއްދީން ނަސީމެވެ. ރަފީއުއްދީނަކީ ރާއްޖެއަށް މީގެ ކުރިން އެތައް ޚިދުމަތެއް ތައާރަފު ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާއަކީ ސައިރިކްސްގެ ބާނީއެވެ. އަދި ވިންޑޯސް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްދެއްވި ބޭފުޅާ ވެސް މެއެވެ. އަދި ކޮމްޕިޓަރު އުގަންނައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އޭނާ އިސް ދައުރެއް އަދާ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކޮމްޕިއުޓަރު ދިވެހިންނަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައިވެސް އޭނާގެ ދައުރު ބޮޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
36%
8%
5%
21%
5%
24%
ކޮމެންޓް
7 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 10:19
ޒާ
ސަޅި. އަގުތައް އަތްފޯރާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން.