ކ. މާލެ
|
5 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 18:41
ރ. އަލިފުށީ ސްކޫލް މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލް ހުޅުވުން
ރ. އަލިފުށީ ސްކޫލް މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލް ހުޅުވުން
ރައީސް އޮފީސް
ރ. އަލިފުށީ ސްކޫލް
ރ. އަލިފުށީ ސްކޫލުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް ހުޅުވައިފި
 
މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލް ހުޅުއްވައިދެއްވާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން
 
މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ވަނީ އެ ހޯލް ބައްލަވާލައްވާފައި

ރ. އަލިފުށީ ސްކޫލްގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް ހުޅުވައިފިއެވެ.

ރ. އަލިފުށީ ސްކޫލްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލް ހުޅުއްވައިދެއްވާފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހްއާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދެވެ.

Advertisement

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އަލިފުށީ ސްކޫލަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން އެ ދެ ކަނބަލުންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.

އަލިފުށީ ސްކޫލްގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ވަނީ އެ ހޯލް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
3 ރަށެއްގެ ސްކޫލް އިމާރާތާއި، 1 ރަށުގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބަޔަކު ހޯދަނީ
އެލަވަންސް ބޮޑުކުރުމާއެކު ރަށުން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިންސިޕަލަކަށް 45000 ރުފިޔާގެ މުސާރައެއް
ރ. އަތޮޅު ޓެކްނިކަލް އިންސްޓިޓިއުޓާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ރ. އަތޮޅުގެ 11 ރަށެއްގައި ބާއްވައިފި
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
ޑިގްރީ ހާސިލްކުރުމާއެކު ޓީޗަރުންގެ ރޭންކް 7ށް ބަދަލުވާގޮތަށް އުސޫލު އެކުލަވާލައިފި
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެންޑިޑޭޓު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރަނިންމޭޓު އިބޫއަސްލަމް
ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި އަލިފުށީ ބިން ހިއްކުމާއި ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ބޮޑެތި އިތުރު މަޝްރޫއުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ސްކޫލްތަކުގައި ގާއިމުކުރާ ފުރަތަމަ ލެބް ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގައި ހުޅުވައިފި