ކ. މާލެ
|
4 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 07:29
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރަނީ
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރަނީ
ވަޔަން
ޗައިނާގެ ކޮވިޑް ހާލަތު
ޗައިނާގެ ރައްޔިތުން އެހެން ޤައުމުތަކަށް އެތެރެވުމުގެ ކުރިން ކޮވިޑް ޓެސްޓުކުރަން މަޖުބޫރުކުރުމުން އެކަމުގެ ނުރުހުން
 
ދަތުރު ކުރުމުގެ އުސޫލުގައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް ގެންގުޅުމަކީ ސިޔާސީ މަޤްސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ ކަމެއް

ޗައިނާގެ ރައްޔިތުން އެހެން ޤައުމުތަކަށް އެތެރެވުމުގެ ކުރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަން މަޖުބޫރު ކުރުމުން އެކަމުގެ ނުރުހުން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ބުނީ އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނާމެދު އެހެން ބައެއް ޤައުމުތަކުން ދަތުރު ކުރުމުގެ އުސޫލުގައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް ގެންގުޅުމަކީ ސިޔާސީ މަޤްސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ ބަދަލު އެ ޤައުމުތަކަށް ފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާއިން ފުރައިގެން ދަތުރުކުރާ މީހުން އެތެރެވުމުގެ ކުރިން ޕީ.ސީ.އާރް. ޓެސްޓު ހެދުމަށް މަޖުބޫރު ކުރުވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާ، އިންޑިއާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތް ހިމެނެއެވެ. ޗައިނާއިން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް ކޮވިޑް ޓެސްޓު މަޖްބޫރުކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ފްރާންސް، ސްޕެއިން، ދެކުނު ކޮރެޔާ، އިޓަލީ އަދި އިސްރާއީލް ހިމެނެއެވެ.

ގިނަ ގައުމުތަކުން ބުނެފައިވަނީ އެގައުމަކަށް އެތެރެވުމުގެ 48 ގަޑިއިރު ކުރިން ހަދާފައިވާ ކޮވިޑް ނެގަޓިވް ޓެސްޓެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސްޕެއިނުން ބުނެފައިވަނީ ވެކްސިންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުރިނަމަ މިކަމުން އިސްތިސްނާ ވާނެކަމުގައެވެ.

ތިންއަހަރެއްހާ ދުވަހަށްފަހު ޖެނުއަރީ 8 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާގެ ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާނެކަމަށް، ބޭޖިންގއިން ބުނެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ހިފަހައްޓަމުން އައި ޒީރޯ ކޮވިޑް އުސޫލުތައް ދޫކޮށްލުމުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑަށް ކޮވިޑް ފެތުރެން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި ބަލިޖެހޭ މީހުން މިލިއަނުން އަދި މަރުވާ މީހުން ހާހުން ގުނެމުން ދާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އިނގިރޭސި ރިސަރޗް އޭޖެންސީއެއް ކަމަށްވާ އެއަރފިނިޓީން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ކުރިޔަށް އޮތް މަހެއްހާދުވަހު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ޗައިނާއިން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 9،000 މީހުން މަރުވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް