ކ. މާލެ
|
4 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 00:03
ސައޫދީއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެނީ
ސައޫދީއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެނީ
ސައުދީގެޒެޓް
ސައޫދީއަށް މޫސުން ގޯސްވުން
ސައޫދީގެ މޫސުން: ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެގައުމަށް ގަނޑުފެނުގެ ވާރޭ ވެހިފައިވޭ
 
މިއީ ސައޫދީގެ ސަރަހައްދަކަށް މިގޮތަށް ގަނޑުފެނުގެ ވާރޭ ވެހުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު
 
މައްކާއަށާއި އެހެން ބައެއް ސިޓީތަކަށް ގަނޑުފެނުގެ ވާރޭ ވެހިފައިވޭ

މައްކާ, މަދީނާ އަދި އެހެން ބައެއް ބޮޑެތި ސިޓީތައް ހިމެނޭހެން, ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ފާއިތުވި ދެތިން ދުވަހު ވަރަށް ބޮޑަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ސްކޫލްތައް ވެސް ބަންދުކުރާ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެއެވެ. އެގައުމުގެ މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ، ބައެއްސިޓީ ތަކަށް ގަދައަށް ވާރޭ ވެހުމާއެކު ވިދައި ގުގުރާނެ ކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ. އަދި ބުދަދުވަހު މެންދުރެއްހާއިރު ވަންދެން ގަދަވަޔާއި ވާރެއާއެކު ކުދި ގަނޑުފެންކޮޅުކޮޅުވެސް ވެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ފާއިތުވި ދެ ދުވަހުވެސް ވަނީ މައްކާ ހިމެނޭހެން ބައެއް ހިސާބުތަކަށް މިފަދަ ގަނޑުފެނުގެ ވާރޭ ވެހިފައެވެ.

މިއީ ސައޫދީގެ ސަރަހައްދަކަށް މިގޮތަށް ގަނޑުފެނުގެ ވާރޭ ވެހުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ވެއެވެ. ބޯކޮށްވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވެ ބައެއްކަހަލަ އެކްސިޑެންޓްތައްވެސް ހިނގާފައި ވެއެވެ.

މައްކާ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން، ޖިއްދާ ތާއިފް، އަދި އިދާރީ 8 ސަރަހައްދަށް ބުދަ ދުވަހުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ބަލައި މިހާރު ވަނީ ސްކޫލްތަކާއި ކޮލެޖްތައް ބަންދުކޮށް، އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
21%
6%
53%
15%
3%
3%
ކޮމެންޓް