ކ. މާލެ
|
2 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:48
ކްލަބް ޕްރިމިއަރ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިން އޮފަރ
ކްލަބް ޕްރިމިއަރ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިން އޮފަރ
އުރީދޫ
އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއަރ
އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއަރ ކަސްޓަމަރުންނަށް އައު އަހަރުގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދީފި
 
23 އިންސައްތައިގެ ޑިސްކައުންޓް ވަނީ ދީފައި
 
ގިނަ ކެފޭތަކަކުން ކްލަބް ޕްރިމިއަރ މެމްބަރުންނަށް ޑިސްކަުންޓް ދީފައިވޭ

އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރީމިއަރ ކަސްޓަމަރުންނަށް އައު އަހަރުގެ ހާއްސަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮކޯ ޓްރީސް، މީޓް ސްޓްރީޓް، ސެންޓްރަލް ޕާކް ކެފޭ އަދި ކްރޭޕް ރަނަރ އިން ކްލަބް ޕްރިމިއާގެ މެންބަރުންނަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓް އޮފާއެއް ދީފިއެވެ.

މި އައުޓްލެޓުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ކްލަބް ޕްރިމިއާގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް 31 އޮކްޓޯބަރު 2022 އިން ފެށިގެން 1 ޖެނުއަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް 23 އިންސައްތައިގެ ޑިސްކައުންޓު ވަނީ ދީފައެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނީ މި އޮފަރ ދީފައިވަނީ ކްލަބް ޕްރިމިއާ މެންބަރުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް ޒަމާނުއްސުރެ ކުރާ އިތުބާރާއި ވަފާތެރިކަމުގެ ހާއްސަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި 2022 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ އުފާ ފާޅުކޮށް، ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާއާ އެކު އައު އަހަރަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަ ކުރުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

ކްލަބް ޕްރިމިއަރ ޚިދުމަތް އުރީދޫއިން ތައާރަފްކުރީއްސުރެ، މި ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އަބަދުވެސް ކުރަމުންދެއެވެ. އެގޮތުން ފަހުގެ އައު ބްރޭންޑްތަކާއި ޕާޓްނަރުވެ ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓްތައް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ބްރޭންޑްތަކަށް ބަލާއިރު ނަދާ ސެލޫން އެންޑް އެއިސްތެޓިކްސް، ބްރޭންޑްލޫމް، ކޮފީ ލެބް މޯލްޑިވްސް، ސޮނީ ލައިފްސްޓައިލް، ކައިލާންގެ އިތުރުން އެހެނިހެން މަގްބޫލް ބްރޭންޑްތަކުން 20 އިންސައްތައާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް