ކ. މާލެ
|
31 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 08:06
ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ ވައުޓް ފާސް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ދެގޯލުން
ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ ވައުޓް ފާސް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ދެގޯލުން
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ލިވަޕޫލަށް އުއްމީދެއް ލިބުނީ ބައިގޯލް ތަކުން މޮޅުވެގެން!
 
ލިވަޕޫލާ ގަދަ ހަތަރަކާ ދެމެދު އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގެއް

ލެސްޓަރ ސިޓީގެ ބެލްޖިއަމް ޑިފެންޑަރ ވައުޓް ފާސް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ދެގޯލުން މޮޅުވެ, ލިވަޕޫލަށް ހަމަޖެހުމާއި އުއްމީދެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ލެސްޓަރ ސިޓީ އަތުން ލިވަޕޫލް 2-1 ން މޮޅުވީ, ލެސްޓަރ 1-0 ން ކުރީގައި ވަނިކޮށް ފުރަތަމަ ހާފްގެ ފަހު ހަތް މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ވައުޓް ފާސް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ދެ ގޯލުންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނިޓްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ކުރި ހޯދީ ލެސްޓަރ ސިޓީންނެވެ. އެޓީމަށް ކުރި ހޯދައިދިނީ ޑިއުސްބެރީ ހޯލްއެވެ. އުނދަގޫ މޮޅާއެކު ލިވަޕޫލަށް ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ގަދަހަތަރަކާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ދެ ޕޮއިންޓަށް ކުޑަވުމެވެ. މިވަގުތު ހަތަރު ވަނައިގައިއޮތް ޓޮޓެންހަމް އޮތީ 30 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ލިވަޕޫލް ހަ ވަނައިގައި އޮތީ 28 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ލެސްޓަރ ސިޓީ އޮތީ 13 ވަނައިގައެވެ.

Advertisement

ލީގުގައި ބްރެންޓްފޯޑް ވަނީ 2-0 ން ވެސްޓް ހޭމް ބަލިކޮށް, ތާވަލްގެ ނުވަވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ. އެއީ 23 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް