ކ. މާލެ
|
28 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 22:45
 ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން 6 ވަނަ ޓީޗަރުންގެ ކޮންފަރެންސް ފަޒްނާ އަހުމަދު ފައްޓަވައިދެއްވަނީ
ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން 6 ވަނަ ޓީޗަރުންގެ ކޮންފަރެންސް ފަޒްނާ އަހުމަދު ފައްޓަވައިދެއްވަނީ
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް
ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް: "މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަޑެމިކް ޓުއަރިޒަމް ތައާރަފްކުރުން ހިމެނޭ"
 
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގައި މެލޭޝިޔާއާއި އިންޑިޔާއާއި ބަންގްލަދޭޝްއާއި ތުރުކީގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވި

 6 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގެ މައިގަނޑު މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަށް އެކަޑެމިކް ޓުއަރިޒަމް ތައާރަފްކުރުން ހިމެނޭ ކަމަށް ތައުލީމީ ވުޒާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން  އެޑިއުކޭޝަން ޑިވޮލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ކޮޑިނޭޓަރ ޝަހުދާ ރިޒްވާން ވަނީ އެ ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން އެކަޑެމިކް ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެ ތައާރަފްކޮށް ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދާދިނުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާ ކަަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މުދައްރިސުންގެ މެދުގައި ދިރާސާކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ދިރުވާ އާލާކުރުމަކީ މި ކޮންފަރެންސްގެ މައިގަނޑު މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށާއި ދިރާސާކުރަން ނޭނގޭ މީހުންނަށް އެކަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް މި ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން ފުރުސަތު ލިބޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މުދައްރިސުންގެ ތަޖުރިބާ އެކަކު އަނެކަކާއި ހިއްސާކޮށް އެކަންކަމުން މިސާލު ހާސިލްކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

6 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް ބޭއްވީ ކުޅުދުއްފުށީގައެވެ. ކޮންމެ ދެއަހަރުން އެއްއަހަރު ބާއްވަމޖުންދާ ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް މިފަހަރު ބާއްވާފައިވަނީ ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑްގެ އާލަމީ ވަބާއަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ. އެންމެ ފަހުން ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް ބޭއްވީ 2019 ވަނަ އަހަރު އައްޑޫސިޓީގައެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގައި މެލޭޝިޔާއާއި އިންޑިޔާއާއި ބަންގްލަދޭޝްއާއި ތުރުކީގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވިއެވެ. އެ ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ފުންނާބުއުސް ތަޖުރިބާކާރު ބޭބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އިރު އެ ކޮންފަރެންސްގެ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންނާއި ފަންނީ، އިލްމީ ބޭފުޅުންނާއި، ރިސަރޗް ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް