ކ. މާލެ
|
23 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 19:34
ކަސްޓަމްސް
ކަސްޓަމްސް
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތްތައް
42 އިންސައްތަ މުދަލަށް އެއްވެސް ޑިއުޓީއެއް ނުނަގާ: ކަސްޓަމްސް
 
ޑިއުޓީ ނުނަގާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި އަސާސީ ކާބޯތަކެތީގެ މާއްދާތައް ހިމެނޭ
 
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ރޭޓަށް ބަދަލުގެނައުމުގައި ފަންނީ ލަފާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަސްޓަމްސް އިން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރޭ

ކަސްޓަމްސް އިން 42 އިންސައްތަ މުދަލަށް އެއްވެސް ޑިއުޓީއެއް ނަގަމުން ނުދާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އަލީ ޒުބެއިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޒުބެއިރު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ރޭޓަށް ބަދަލުގެނައުމުގައި ފަންނީ ލަފާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަސްޓަމްސް އިން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރާ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޑިއުޓީ ނުނަގާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި އަސާސީ ކާބޯތަކެތީގެ މާއްދާތަކާއި، ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ އިތުރުން އަސާސީ އެހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ނުހިމަނާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތަށް އަމަލުކުރަނީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޑިއުޓީ ރޭޓް ކަނޑައަޅަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އާއްމުންނަށް ވިސްނައިގެން ކަމަށާއި ފާއިތުވި 4 އަހަރު ތެރޭގައި އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް އުސޫލަށް އެކި ފަހަރުމަތިން އިސްލާހު ގެނެސްފައިވާނެ ކަމަށް ޒުބައިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޒުބައިރު ވަނީ ސިއްހަތާއި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ހުރި ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޑިއުޓީ ބޮޑުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެފަދަ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށް ކަމަށް ޒުބެއިރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަސްޓަމްސް އިން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ލައިސެންސް ރިނިއުކުރުން ފަދަ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކޮށްދެމުންދާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އޮންލައިންކޮށް ގިނަ ޚިދުމަތްތައް ދެމުން ދަނީ އާއްމުންނަށް ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ކަަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި އަަހަރު މިހާތަނަށް 48 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވިފައިވާ ކަމަށް، ކަސްޓަމްސް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދަލުގެ ނިސްބަތް ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެއެވެ. އަދި ކަސްޓަމްސްގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން ހިމެނޭކަމަށާ ވިޔަފާރިއަށް ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުމުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ދައުރު ބޮޑުކަން އެ އިދާރާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް