ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 23:07
މެލޭޝިޔާގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންދިއުން
މެލޭޝިޔާގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންދިއުން
ރޮއިޓާސް
މެލޭޝިޔާގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންދިއުން
މެލޭޝިޔާގައި ހިނގި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންދިއުމުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 24ށް
 
މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުޑަ 7 ކުދިން ހިމެނޭ

މެލޭޝިޔާގެ ކޭމްޕް ސައިޓެއްގައި ހިނގި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންދިއުމުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 24ށް އަރައިފިއެވެ.

މަޝްހޫރު ހިލް ސަރަހައްދުގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވަނީ ޓެންޓްތަކުގައި މީހުން ނިދާފައި ތިއްބައެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުޑަ 7 ކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިހާދިސާގައި 94 މީހުން ތާށިވެފައިވާއިރު 61 މީހުން ވަނީ ސަލާމަތްކުރެވިފައެވެ. އަދިވެސް 9 މީހުން ނުފެނެއެވެ.

ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ވަނީ މަޑުޖެހުމެއް އައިސްފައެވެ. މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި 135 މީހުންނާއި 7 ކުއްތާ ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
0%
67%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް