ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 12:21
ބަޓީސްޓޫޓާ އަދި މެސީ
ބަޓީސްޓޫޓާ އަދި މެސީ
ޓްވީޓަރ
އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމު
މެސީ ރެކޯޑު މުގުރާލުމުން އަހަރެން ވަނީ އުފާ: ބަޓީސްޓޫޓާ
 
މެސީ އަކީ އޭލިއަނެއް ނޫން ކަަމަށާއި، އެއީ ވެސް އިންސާނެއް ކަމަށް އޭނާބުނި

އާޖެންޓީނާގެ ޤައުމީ ޓީމުގައި ބަޓީސްޓޫޓާ ހަދާފައިވާ ރެކޯޑު ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ މުގުރާލުމުން އެކަމާ އުފާވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ކްރޮއޭޝިއާ ކޮޅަށް މެސީ ޖެހި ލަނޑާއެކު އޭނާ ވެގެންދިޔައީ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ އަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިޔާ އަށެވެ. މެސީ ވަނީ މިހާތަނަށް ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ އަށް 11 ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ. އާޖެންޓީނާގެ ލެޖެންޑް ބަޓީސްޓޫޓާ ވަނީ 10 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

Advertisement

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އުމުރުން 53 އަހަރުގެ ބަޓީސްޓޫޓާ ބުނީ މެސީ އެ ރެކޯޑު މުގުރާލުމުން އޭނާ ދެރަ ނުވާ ކަމަށާއި، އަދި އޭނާއަށް ގެއްލޭނެ އެއްޗެއް ވެސް ނެތް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަޓީސްޓޫޓާ ބުނީ މެސީ އެ ރެކޯޑު މުގުރާލުމާއެކު އޭނާ ވެސް އެކަމުގެ އުފާ ހިއްސާ ކުރި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެސީ އަށް ރެކޯޑު ވެސް އަދި ވޯލްޑް ކަޕް ވެސް ހައްގު ކަމަށާ އެއް ކުޅުންތެރިޔަކަށް އެކަން ވާނަމަ އެއީ މެސީ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެސީ އަކީ އޭލިއަނެއް ނޫން ކަަމަށާއި، އެއީ ވެސް އިންސާނެއް ކަމަށެވެ. ބަޓީސްޓޫޓާ ބުނީ މެސީ އަންނަނީ އެހެން އެންމެނަށްވުރެ މޮޅަށް ފުޓުބޯޅަ ކުޅެމުން ކަމަަށާއި، މެސީގެ ފަރާތުން އެހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބެނީ ޝަރަފު ކަމަށެވެ.

މެސީ އަކީ އޭލިއަނެއް ނޫން، އެއީ ވެސް އިންސާނެއް. މެސީ އަންނަނީ އެހެން އެންމެނަށް ވުރެ މޮޅަށް ފުޓުބޯޅަ ކުޅެމުން.
ބަޓީސްޓޫޓާ

އިތުރަށް ބަޓީސްޓޫޓާ ބުނީ މި ވޯލްޑް ކަޕްގައި މެސީ އަންނަނީ ތަފާތު މޮޅަށް ކުޅެމުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެސީ ކުޅެމުން އަންނައިރު ހީވަނީ މެސީގެ 20 އަހަރުގައި ކުޅެމުން އަންނަހެން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުރިން ވެސް މެސީގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެންނާނެ ކަމަށެ އުއްމީދު ކުރިކަމަށެވެ. ބަޓީސްޓޫޓާ ބުނީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ބަލިކޮށް، ތަށި އުފުލާލެވޭނެ ފެންވަރު އާޖެންޓީނާ ޓީމުގައި އެބަހުރި ކަމަށާ މިހާރު އޮތް މާހައުލުގައި މެސީ އަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އާޖެންޓީނާ ފްރާންސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗް އޮންނާނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 20:00 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
29%
14%
0%
0%
0%
57%
ކޮމެންޓް