ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 22:45
ރާއްޖެއާއި މެލޭޝިޔާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއާއި މެލޭޝިޔާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައި މެލޭޝިޔާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ
 
މެލޭޝިޔާގެ ކުއާލަލަމްޕޫރުގެ ބޯލާ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 3-0ން

ބައިނަލްއަގުވާމީ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން މެލޭޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެއްޖެއެވެ.

މެލޭޝިޔާގެ ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގެ ބޯލާ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 3-0ންނެވެ. މެޗުގައި މެލޭޝިޔާއިން ލަނޑު ޖެހީ 24 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ޑަރެން ލޮކްއެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސްގައި ހެދުނު ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގައިގެންނެވެ.

Advertisement

މެލޭޝިޔާގެ ފަހު ދެ ލަނޑު ފެނުނީ މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގައެވެ. މެޗުގެ 64 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ މުހައްމަދު ފައިސަލްއެވެ. އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަށެވެ. މެލޭޝިޔާގެ ފަހު ލަނޑު ޓަކް ލީ ޖެހީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން ދެ މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

މިއީ ގައުމީ ޓީމުގެ މިހާރުގެ ކޯޗު ފްރެންޗެސްކޯ މޮރިއޭރޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ކުޅުނު 11 ވަނަ މެޗެވެ. މީގެ ތެރެއިން މިއީ ރާއްޖެ ބަލިވި ހަތަރު ވަނަ މެޗެވެ. ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައި ރާއްޖެއިން ދެން ނުކުންނާނީ ސިންގަޕޫރާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
75%
0%
25%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް