ކ. މާލެ
|
13 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 13:02
ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު ޑަލިކް
ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު ޑަލިކް
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ކްރޮއޭޝިއާ އިން ވެސް އާޖެންޓީނާއާ ދެކޮޅަށް ތައްޔާރު، މިއީ ތަފާތު މެޗެއް: ޑަލިކް
 
ޑަލިކް ބުނީ މެސީ އެކަނި އަމިއްލަ އަށް ވެސް މެޗުގެ ގޮތް ނިންމާލުމުގެ ހުނަރު ހުރި ކަމަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި އާޖެންޓީނާއާ ދެކޮޅަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުކަމަށް ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު ލަކްޓޯ ޑަލިކް ބުނެފިއެވެ.

އާޖެންޓީނާ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޑަލިކް ބުނީ، އާޖެންޓީނާއާއި ނެދަލެންޑްސް ކުޅުނު މެޗު ބެލި ކަމަށާއި، އެއީ ވަރަށް ޓަފް މެޗެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މެޗުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން ފުޓުބޯޅައާ ރައްޓެހި ނޫން މަންޒަރު ވެސް ފެނުނު ކަމަަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް މެޗުގައި އުއްމީދު ކުރަނީ އެގޮތަށް ކަންކަން ނުވާނެ ކަމަށާއި، ރެފްރީގެ އަތް މަތީގައި މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް އޮތުން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑަލިކް ބުނީ މިއީ 2018 ވަނަ އަހަރު އާޖެންޓީނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗާ މުޅިން ތަފާތު މެޗެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެ އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅުނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗެއް ކަމަށާއި، ބަލަވި ނަމަވެސް މުބާރާތުން ބޭރުނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މެޗުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުޅުނު ކަމަށެވެ. ލިބުނު ކޮންމެ ފުރުސަތެއްގެ ބޭނުން ހިފައި، ލަނޑު ޖެހުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ މެޗުން މޮޅުވުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިފަހަރު ނުކުންނަނީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާ މެޗަކަށް ކަމަށާއި، ދެ ޓީމަށް ވެސް މުހިންމު މެޗެއް ކަމަށެވެ. ޑަލިކް ބުނީ މިފަހަރު ވެސް ނުކުންނާނީ ކުރީ މެޗުގައި ކުޅުނު ގޮތަށް ކުޅުމުގެ އަޒުމުގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޑަލިކް ބުނީ އާޖެންޓީނާ އިން ކުޅުނު މެޗު ބެލި ކަމަށާއި، ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ހުރި ނަމަ އާޖެންޓީނާ ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މެސީ އެކަނި އަމިއްލަ އަށް ވެސް މެޗުގެ ގޮތް ނިންމާލުމުގެ ހުނަރު ހުރި ކަމަށެވެ. މެސީ އަކީ ޓީމު ކުޅުވާ ކުޅުންތެރިޔެއްކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ޑަލިކް ބުނީ، މެސީއާއެކު ކުޅެން ތިބި ކުޅުންތެރިން ވެސް ސަޕޯޓުދޭ ކަމަށެވެ. އަދި އާޖެންޓީނާ އަކީ ވަރަށް ބެލެންސްކޮށް އޮތް ކޮލެޓީ ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އާޖެންޓީނާ އިން އަބަދު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ނަތީޖާ އަށް ކަމަށެވެ. ނެދަލެންޑްސް މެޗުގައި ވެސް އެކަން ފެނުނުކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ޑަލިކް ބުނީ، ކުރިއަށް އޮތް މެޗުގައި އެއަށްވުރެ ވަރުގަދަ އާޖެންޓީނާއެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

ކްރޮއޭޝިއާ އަދި އާޖެންޓީނާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް