ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 18:20
ނިޝާމާ މުހައްމަދު
ނިޝާމާ މުހައްމަދު
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ދިވެހި އަންހެނަކު މަރާލުން
ނޮޅިވަރަމްގައި އަންހެނަކު މަރާލުން: އާއިލާގެ ތުހުމަތުތައް ފިރިމިހާ އަށް
 
28 އަހަރުގެ އަންހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ކަން ކައުންސިލަށް އެނގިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 01:30 އެހާއިރު

ހދ. ނޮޅިވަރަމުގައި ދިވެހި އަންހެނަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި އާއިލާ އިން އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭ ތަފްސީލްތައް "ރާއްޖެ އެމްވީ" އާއި ހިއްސާކުރައްވަމުން ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލް މެމްބަރު އަދި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ މުހައްމަދު މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ، 28 އަހަރުގެ އަންހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ކަން ކައުންސިލަށް އެނގިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 01:30 އެހާއިރު ކަމަށެވެ. ނިޝާމާ މުހައްމަދު ނަމަކަށް ކިޔާ އެ އަންހެން މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައި ވަނީ މެންދުރު 12:30 އެހާއިރު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އޭނާގެ ކޮޓަރީގެ އެނދުމަތީގައި އޮއްވާ ކަަމަށް ނިޝާމާގެ އާއިލާ އާއި ހަވާލާދީ މުސްތަފާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

އަދި އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންގޮސް ބެލި ބެލުމުން އޭނާ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔަ އިރު ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަަމަށް ސިއްހީ މަރުކަޒާއި ހަވާލާދީ މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ. ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ. މަރުވި އަންހެން މީހާގެ ހަށިގަނޑުން ޒަހަމްތަކެއް ފެންނަން ހުރުމާއި އެހެން ބައެއް ސަބަބުތަކާއި ހުރެ އޭނާގެ މަރާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަށް ދަނީ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް އޭނާ ކުށުދުއްފުށްޓަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މަރުވި އަންހެން މިހާގެ އާއިލާ އާއި ހަވާލާދީ އިތުބާރު ހުރި ގޮތަކަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ނޫފައިގެން ގޮސްފައި ހުރި ތަންތަން ހުރުމުން އޭނާ އަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އާއިލާ އިން ތުހުމަތުކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
24%
12%
32%
20%
7%
5%
ކޮމެންޓް
10 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 18:46
ޤިޞާސް
ޤިޞާސް ހިފުން މިއީ މިކަމުގެ ހައްލު. ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންވެގެން އައިސްފައިވާ ޙުކުމަކާ ސީދާ ޚިލާފުވެފައި. މިގައުމުގައި ގަތުލުތައް މަދީތޯ؟ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ހާދަ ގިނައޭ.
ގުޅުންހުރި
ގައްދޫގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އެސްއޯ އަދި ފްރަންޓްލައިން ފުލުހުން ތިއްބާ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ގައިގައި އަތްލި މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ ސާފު ޖަވާބެއް ނެތް!
ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިނގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި 13 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއަޅައި، އާންމު މަސްލަހަތު ގެއްލުވާލައި، އިންޒާރުދިން 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ކޮމާންޑަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށް ޚާއްސަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލި އިޔާޒުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާނެ ތަނެއް ނެތް
މާލޭ ގޯޅިގަނޑެއްތެރޭ މީހަކު ޚަބަރުހުސްވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
މާލެއަށް ދަތުރުކުރި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި އެކަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެނީ