ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 21:25
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ރާއްޖެއެމްވީ
ބަންދު ދުވަސްތައް
އަންނަ އަހަރު އިތުރު 3 ދުވަސް ބަންދު
 
ބަންދު ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 2 ދުވަހާއި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ދުވަހެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި އިތުރު ދުވަސްތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ.

މިކަން އިޢުލާނު ކުރައްވާފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައެވެ.

ބަންދު ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދުވަސްތަކަކީ:

Advertisement

Advertisement

1- 25 ޖޫން 2023 (އާދިއްތަ)

2- 26 ޖޫން 2023 (ހޯމަ)

3- 28 ސެޕްޓެންބަރު 2023 (ބުރާސްފަތި)

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް