ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 16:22
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)
ރާއްޖެއެމްވީ
ވިނަރެސް ހައުސިން
ވިނަރެސްއާ ގުޅޭ ފައިސާގެ މުއާމަލާތެއް ފޯނުން ގުޅައިގެން ނުހިންގާނެ: އެޗްޑީސީ
 
ވިނަރެސްއާ ގުޅޭ މުއާމަލާތްތައް ކުރިއަށްދާނީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް
 
މިމަހުގެ 6 އިން 12 އަށް އޯޕަންޑޭއެއް ބާއްވަން ވަނީ ނިންމާފައި

ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކާގުޅޭ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަކެއް ކުރިއަށްދާނީ މައި ހުޅުމާލެ ހައުސިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން ބުނެފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ވިނަރެސް ހައުސިންގ މަޝްރޫޢު އިން ފުލެޓް ގަތުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޗްޑީސީގެ ފައިނޭންޝަލް އިވެލުއޭޝަންއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ލިޔެކިއުން ހުށަހެޅުމަށާއި މިކަމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އޯޕަން ޑޭއެއް ބާއްވަން އެ އިދާރާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި އޯޕަން ޑޭ ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ 6 ޑިސެމްބަރުން 12 ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އޯޕަން ޑޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ވޯޓާސްއެޖް ގައެވެ. ވަކިން ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ގަޑިއެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމަށް ޙާއްސަކޮށްފައިވާ މައި ހުޅުމާލޭ ހައުސިންގ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް މިކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ވެސް ހިއްސާ ކުރެވިގެން ދާނެކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެޗްޑީސީން ބުނީ އެޗްޑީސީން ވިނަރެސް އާ ގުޅޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ލިންކެއް އަދި ފައިސާގެ މުއާމަލާތެއް ފޯނުން ގުޅައިގެން ނުހިންގާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މައިހުޅުމާލެ ޕޯޓަލް އިން ވިނަރެސް އެޕްލިކޭޝަންގެ ސްޓޭޓަސް ބަދަލުވާކަމުގެ ނޮޓިފިކޭޝަން އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް އާންމުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އަދި ވިނަރެސްއާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތެއް ހިއްސާ ކުރާނަމަ ގުޅާނީ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންބަރ 3353535 އިން އެކަނި ކަމަށްވެސް އެޗްޑީސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ދުވަސް ވަރަކީ އޮޅުވާލައިގެން ހިންގާ ސްކޭމްތައް އާއްމު ވެފައިވާ ދުވަސްވަރަކަށް ވެފައި، މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުން ކުރާ މަޢޫލޫމާތުގެ ހައްސާސް ކަމުން، މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެސް އާންމުން ސަމާލުވުމަށް އެޗްޑީސީން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް