ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 02:25
ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު ޑަލިކް ޕްރެސްގައި
ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު ޑަލިކް ޕްރެސްގައި
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވަރލްޑް ކަޕް 2022
ކްރޮއޭޝިއާ އިން ނަތީޖާގެ އުއްމީދުގައި، ކޯޗު ބުނަނީ މިއީ މޮޑްރިޗްގެ ފަހު މުބާރާތް ނޫން ކަމަށް
 
ކްރޮއޭޝިއާ އަކީ ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ގަދަ ބާރެއް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގަދަ 16 ގައި ޖަޕާން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ކްރޮއޭޝިއާ އަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ކޯޗު ލަކްޓޯ ޑަލިކް ބުނެފިއެވެ.

ޑަލިކް މިހެން ބުނީ ޖަޕާން މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ ކްރޮއޭޝިއާގެ އާބާދީ އަކީ ހަތަރު މިލިއަން ކަމަށާއި، ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގައި އެ ޤައުމަށް ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބީ ތަކަކީ ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީތަކެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިއަދު ވެސް ކްރޮއޭޝިއާ އިން އަންނަނީ މެދު ނުކެނޑި ވޯލްޑް ކަޕާއި، އެހެނިހެން މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް ވާދަކުރަމުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެއީ ރަނގަޅު ކާމިޔާބެއް ކަމަށާއި، ކްރޮއޭޝިއާ އަކީ ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ގަދަ ބާރެއް ކަމަށެވެ.

ޕްރެސްގައި ޑަލިކް ވަނީ ކްރޮއޭޝިއާގެ ކެޕްޓަން ލޫކާ މޮޑްރިޗްގެ ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އޭނާ ބުނީ މޮޑްރިޗް ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުމާމެދު ބުނާނެ ވަކި އެއްޗެއް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ. ޑަލިކް ބުނީ މިއީ މޮޑްރިޗް ކްރޮއޭޝިއާ އަށް ކުޅޭނެ އެންމެ ފަހު މުބާރާތަށް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. މޮޑްރިޗްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމާއި، ހަށިގަނޑު ހުންނަލެއް ރަނގަޅު ކަމާއި، ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ދައްކާ ކުޅުމުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ އަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ބަޔާން ވެސް ކުރަން ދަތި ކަންކަން ކަމަށް ޑަލިކް ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ މުސްތަޤުބަލުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އިން މޮޑްރިޗް ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޑަލިކްގެ އިތުރުން ޕްރެސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކްރޮއޭޝިއާގެ ޑިފެންޑަރު ޖޮސްކޯ ވާޑިއޯލް ބުނީ، އޭނާ އަށް ޖަޕާންގެ ކުޅުންތެރިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭ ކަމަށެވެ. ޖަޕާންއަކީ ނުރައްކާތެރި ޓީމެއްކަން ފާހަގަކުރަމުން އޭނާ ބުނީ، އެމީހުންނަކީ ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޖަަޕާނުން އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި، އެމީހުން މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވސް އެކަން ދައްކައިދިން ކަމަަށެވެ.

މުބާރާތުގެއި ޖަޕާން އަދި ކްރޮއޭޝިއާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 20:00 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙަފްޞީ ޢަބްދުالله
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް