ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 15:00
ސެނެގާލް އަދި އިކުއެޑޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ސެނެގާލް އަދި އިކުއެޑޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ސެނެގާލްއަކީ އިނގިރޭސިން ވަރަށް ވިސްނަން ޖެހޭ ޓީމެއް
 
ހަމައެކަނި ކުރިއަށް ވިސްނަން ހަދައިގެން ސެނެގާލް އަތުން ބޮޑު ލަދެއްގައި ވެސް ބެދިދާނެ

ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ އިނގިރޭސިންނާ ދެކޮޅަށް ސެނެގާލް ނުކުންނަނީ އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްވިކަން ދައްކައިދިނުމަށެވެ. ޓީމުގައި ތިބި 26 ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން 10 ކުޅުންތެރިންނަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލީގުގައި ކުޅޭ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންނެވެ.

ކެޕްޓަން ހާލިދޫ ކުލިބާލޭ އަކީ މީގެ ތެރެއިން މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. ޗެލްސީގެ ފަހަތް ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިޔާ ބުނީ އިނގިރޭސި ކުލަބު ލިވަޕޫލަށް މިދިޔަ ހަ އަހަރު ކުޅުނު ފޯވަޑް ސާދިއޯ މާނޭއަށް އިންޖަރީވުމުން ސެނެގާލް މުބާރާތުން ކަޓާނީ ފުރަތަމަ ބުރުން ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ލަފާކުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ސެނެގާލް އޮތީ ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށާއި މިހާރުގެ އުއްމީދަކީ އިނގިރޭސިން ބަލިކޮށް ކުއާޓާ ފައިނަލް ކުޅުން ކަމަށެވެ.

އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ސެނެގާލް އަކީ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ތަޖުރިބާ މީގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ތިން ގައުމުގެ ތެރެއިން އެއް ގައުމެވެ. މިހެންވެ ކުޅުންތެރިން ބުނަނީ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި ކުޅެން އަރާނީ 11 ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި މޮޅު ނުވެވެންވީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޓީމުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް ތިބީ މުޅިން ފިޓްކޮށެވެ. ހަމައެކަނި ފިޓްނުވެ ހުރި މީހަކީ ކޯޗު އަލިއޫ ސީސޭއެވެ. ހުން އައުމުގެ ސަބަބުން ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ޕްރީ މެޗު ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ވެސް އޭނާ ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މުޅި ޓީމުގެ ވެސް އުއްމީދަނީ ހެޔޮހާލުގައި ސީސޭ މިރޭ ބެންޗުން ފެނިގެންދިއުމެވެ.

ސެނަގާލްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޑިޕާޓްމަންޓަކީ ޑިފެންސް ލައިންއެވެ. ކެޕްޓަން ކުލިބާލޭ ބުނީ ޓީމުގެ ކުރިއަށްވުރެ އެހެން ޑިޕާޓްމަންޓްތައް ވަރުގަދަ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާނަމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ރަނގަޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އެފްރިކާގެ ޗެމްޕިއަނުންނާ މެދު އިދިކޮޅު ޓީމުތަކުން އިތުރަށް ސަމާލުވާނެ ކަމެކެވެ. އޭނާ ބުނީ 2002 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕް ކުއާޓާ ފައިނަލް ސެނެގާލް ކުޅުނީ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ވެސް ބަލިކޮށްފައި ކަމަށާއި މި ފަހަރުގެ ޓީމަކީ ވެސް ދުނިޔެ ސިއްސުވާލެވިދާނެ ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ސާދިއޯ މާނޭ ހުރިނަމަ މި އަމާޒަށް ވާސިލުވާން މާބޮޑަށް ވެސް ފަސޭހަވީސް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ނެތުމުން ކުރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިލިމަން އެންޑިއާޔޭ އާއި އިސްމާއީލާ ސަރް އަކީ އިނގިރޭސީންނަށް ލަނޑު ދީފާނެ ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވަޑް އިލިމަން ހުރި ފޯމާއެކު އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ކުލަބުތަކުން ވެސް ދަނީ ވިސްނަމުންނެވެ. އިސްމާއީލާ ސަރް އަކީ އޭނާ ގަތުމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މިހާރު ވެސް ކަޅި އަޅަމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ގޯލްކީޕަރު އެޑުއާޑޯ މެންޑީ އަކީ ފީފާއިން ހޮވި މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރެވެ. މިހެންވެ މި ކުޅުންތެރިންގެ ހިތުގައި އޮތީ މިރޭ އިނގިރޭސިން ރޮއްވާލުމަށެވެ. ހަގީގަތުގައި ވެސް އެކަމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ގާބިލުކަން ސެނެގާލް ޓީމުގައި އެބަހުއްޓެވެ.

ސެނެގާލްގެ ޓީމަކީ ދެ އަރިމަތިން ހަލުވި ކަމާއެކު އެޓޭކްކުރާ ޓީމެކެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުޅެނީ 4-3-3 ފޯމޭޝަނަށެވެ. މިހެންވެ އިނގިރޭސިންގެ ފަހަތަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން ކުރިއަރާއިރު މިރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭނެއެވެ. ހަމައެކަނި ކުރިއަށް ވިސްނަން ހަދައިގެން ސެނެގާލް އަތުން ބޮޑު ލަދެއްގައި ވެސް ބެދިދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް