ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 14:39
އިރާނުގެ ދިދަ
އިރާނުގެ ދިދަ
އޭޕީ
އިރާނުގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު
އިސްރާއީލް އިންޓެލިޖެންސާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުން އިރާނުގައި 4 މީހަކު މަރާލާ، 3 މީހުން ޖަލަށް ލައިފި
 
މި މީހުން ދިޔައީ ހަތިޔާރު ގަތުމާއި މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި ހެކި ނައްތާލުމާއި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި އުޅަނދުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން

އިސްރާއީލުގެ އިންޓެލެޖެންސަށް އެހީތެރިވުމާއި ގުޅިގެން އިރާނުގައި 4 މީހުން މަރާލާ 3 މީހުން ޖަލަށް ލައިފިއެވެ.

އިސްރާއިލަށް ވާގިވެރިވުމުގެ ކުށުގައި މަރާލާފައިވަނީ ހުސެއިން އޮރްދޮޚަންޒަދީހު، ޝާހީން އިމާނީ މުހައްމަދުއާބާދު، މިލާދު އަޝްރަފީ އަތްބަތަން، މަނޫޗެރް ޝާހްބަންދީ ބޮޖަންދީއެވެ. އެ މީހުން މަރާލާފައި ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެ މީހުންނަކީ ސީރިއާގެ އާންމު ތަންތަނާއި މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމަށާއި، ދޮގު ހެކި ހޯދުމުގެ އިތުރުން މީހުން ވަގަށް ނެގުމަށް އިސްރާއީލަށް އެހީތެރިވެދިން މީހުން ކަމަށް އީރާންގެ ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކާއި ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އެ މީހުން މަސައްކަތް ކުރީ ސްވިޑެންގައި ހުންނަ އިޒްރޭލުގެ އޮޕަރޭޝަން ބޭސްއަކުން ލިބޭ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.

އިދާރާތަކުން ބުނާ ގޮތުން މަރާލި މީހުންނާއި ޖަލަށްލީ މީހުންނަކީ ވެސް އެފަދަ ކުށްތަކުގެ ރެކޯޑު އޮންނަ މީހުންނެވެ. އެގޮތުން 2014 އާއި 2017 އާ ދެމެދު އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ތުރުކީ އިން ގްރީސް އަށް ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް މީހުން އެތެރެކުރި މައްސަލަ އެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެ މީހުންނަށް އެ މަސައްކަތަށް ފައިސާ ދީފައި ވަނީ ކްރިޕްޓޯ ކަރަންސީ މެދުވެރިކޮށެވެ.

ޖާސޫސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި މި މީހުން ދިޔައީ ހަތިޔާރު ގަތުމާއި، މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި ހެކި ނައްތާލުމާއި، ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި، އުޅަނދުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް