ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 07:14
ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު ޑަލިކް
ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު ޑަލިކް
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ބެލްޖިއަމްގެ އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާ ދަށްވިޔަސް، މެޗު ފަސޭހަކޮށްނުލެވޭނެ: ޑަލިކް
 
ޑަލިކް ބުނީ ބެލްޖިއަމަކީ ދުނިޔޭގެ ދެ ވަނަ ޓީމު ކަމަށާއި، ކްރޮއޭޝިއާ އޮތީ 12 ވަނައިގައި ކަމަށް

ބެލްޖިއަމުން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ދެ މެޗުގެ ނަތީޖާ ދަށްވިޔަސް މެޗު ފަސޭހެކޮށްނުލެވޭނެ ކަމަށް ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޯޗު ލަކްޓޯ ޑަލިކް ބުނެފިއެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ޑަލިކް ބުނީ ބެލްޖިއަމް އަކީ ދުނިޔޭގެ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ މޮޅު ޓީމުގެ ގޮތުގައި ރޭންކު ކުރެވިފައި އޮތް ޓީމު ކަަމަށާއި، އެމީހުން ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނައިގައި ވެސް އޮތް ކަމަަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ހަގީގަތުގައި ވެސް ބެލްޖިއަމް އަކީ މޮޅު ޓީމެއް ކަމަށާއި، އަމިއްލަ އަށް މެޗު އިޚްތިޔާރުކުރަން ޖެހުނު ނަމަ، ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ނުނިންމާނެ ކަމަށެވެ. ޑަލިކް ބުނީ އުއްމީދު ވެސް ކުރަނީ ބެލްޖިއަމް މެޗު އުނދަގޫ ވާނެ ކަމަށާއި، ބެލްޖިއަމް އަކީ އުނދަގޫ އިދިކޮޅު ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން ބެލްޖިއަމުން ކެނެޑާ އަދި މޮރޮކޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ނަތީޖާ ދަށްވި ނަމަވެސް، މެޗު ފަސޭހަ ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޑަލިކް ބުނީ އެ މެޗަކީ ބެލްޖިއަމަށް މުހިންމު އަދި ބޮޑު މެޗެއް ކަމަށެވެ. ބެލްޖިއަމަށް މެޗު ޚާއްސަކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ޑަލިކް ބުނީ އެ މީހުން ވެސް ބޭނުންވާނީ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދާން ކަމަށެވެ. ކްރޮއޭޝިއާ އިން ޕޮސިޓިވް ނަތީޖާއެއް ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރަމުން ޑަލިކް ބުނީ، މެޗު ފަސޭހަ ވެސް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗުން އެއް ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން ދެ ވަނަ ބުރަށް ދެވެން އޮތް ނަމަވެސް، މަސައްކަތް ކުރާނީ އެގޮތަށް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ވެސް ކުޅޭނީ ކެނެޑާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ކޮލެޓީގައި ކަމަށާއި، ހައި ޓެމްޕޯގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ބެލްޖިއަމާ ގުޅުވައިގެން ދެެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަތަކަށް ވިސްނަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި، އެކަމާ އެއްޗެއް ބުނަން ވެސް ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ހަމައެކަނި ފޯކަސް ކުރަނީ ބެލްޖިއަމަށް ކަމަށާއި، އެމީހުންގެ ވަރުގަދަ ކަމާއި، ހުނަރަށް ކަމަށެވެ. ޑަލިކް ބުނީ ބެލްޖިއަމަކީ ދުނިޔޭގެ ދެ ވަނަ ޓީމު ކަމަށާއި، ކްރޮއޭޝިއާ އޮތީ 12 ވަނައިގައި ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގައި ބެލްޖިއަމް އަދި ކްރޮއޭޝިއާ ބައްދަލު ކުރާ މެޗު ފަށާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 20:00 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް