ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
މާލެ ލީގު

ކުޅުމާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭ، ނަމަވެސް 3 ޕޮއިންޓް ނުލިބުމަކީ މާޔޫސްކަމެއް: ސޮބާ

  • ސޮބާ ބުނީ މެޗަށް ނިކުތީވެސް މަދުވެގެން ޕޮއިންޓެއް ހޯދުމަށް ކަމަށް
  • ވެލެންސިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ގްރީން ކުޅުނު މެޗް އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ކ. މާލެ | 25 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 19:27 | 1,929

މާލެ ލީގުގައި ސޮބާ ދިން ޕޯސްޓް މެޗް ޕްރެސް އެއްގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

މެޗަށް ނިކުތީވެސް މަދުވެގެން ޕޮއިންޓެއް ހޯދަން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 3 ޕޮއިންޓް ނުލިބުމުން އެކަމާ މާޔޫސްވާ ކަމަށް ގްރީން ސްޓްރީޓުގެ ކޯޗް ސޮބާހް މުޙައްމަދު (ސޮބާ) ބުނެފިއެވެ.

އެސްޓީއޯ މާލެ ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ހޮނިހިރު ދަވަހުގެރޭ ވެލެންސިއާއަތުން އެއްވަރުވި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ސޮބާ ބުނީ، މުޅި މެޗު ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޑޮމިނޭޓް ކޮށްގެން ކުޅުނީ ގްރީން ސްޓްރީޓުން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަން ޖެހުނަސް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ހާއްސަކޮށް ދިބޭސީ ދެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާއި މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭކަމަށް ސޮބާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. ސޮބާ ބުނީ ޓީމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކުޅުން ނުދެއްކުނީ މިއީ ރޯދަމަސް ކަމުން ކުޅުންތެރިންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލެއް އައިސްފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

ގްރީން ސްޓްރީޓަށް މި މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެޓީމަށް ވަނި ތާވަލުގެ 3 ވަނަ މަގާމުގައި ލީޑު ފުޅާކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލިފައެވެ. މިކަމަށް އަލިއަޅުވާލައި ސޮބާ ބުނީ 3 ޕޮއިންޓް ނުލިބުމުން އެއީ މާޔޫސްކަމެއް ކަމަށާއި، މަގާމުގައި ފަރަގު އިތުރުކޮށްލަން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުހިފުމުން އެކަމާ ދެރަވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މެޗުން ބަލިވި ނަމަ ނަތީޖާ މާ ގޯސް ވާނެ ކަމަށާއި ޓީމުތެރޭގައި ޑީމޯޓިވޭޝަން އުފެދި އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މަގާމަށް ބަލާނަމަ އަދިވެސް ތިންވަނަ އާއިއެކު ކުރިއަށް ދެވިދާނެ ކަމަށާއި، ޕޮއިންޓަކުންވެސް ފަރުޖައްސާލެވިދާނެ ކަމަށްވެސް ސޮބާ ބުންޏެވެ.

އެސްޓީއޯ މާލެ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައިވެސް މިދެޓީމު ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ ހަމަ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗުން ލިބުނު ޕޮއިންޓާއި އެކު ގްރީން ސްޓްރީޓުން އޮތީ ކުޅުނު 10 މެޗުން 20 ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށް ތާވަލުގެ 3 ވަނައިގައެވެ. 4 ވަނައިގައި އޮތް އީގަލްސް އާއި ގްރީން ސްޓްރީޓާއި ދެމެދު އޮތީ 4 ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގެކެވެ. އީގަލްސް އިން 4 ވަނާގައި އޮތީ ކުޅުނު 9 މެޗުން 16 ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.