ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 18:53
އޮސްޓްރޭލިޔާ އަދި ޓިއުނީޝިޔާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އޮސްޓްރޭލިޔާ އަދި ޓިއުނީޝިޔާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ޓިއުނީޝިއާ ބަލިކޮށް އޮސްޓްރޭލިއާއިން އުންމީދު ހޯދައިފި
ޓިއުނީޝިއާގެ މައްޗަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ކުރިހޯދީ 1-0ން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ޓިއުނީޝިއާ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ އުންމީދު އޮސްޓްރޭލިއާއިން ހޯދައިފިއެވެ.

އަލް ޖުނޫބް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ގްރޫޕް ޑީގެ މި މެޗު އޮސްޓްރޭލިއާ ކާމިޔާބުކުރީ 1-0ންނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފުގެ 23 ވަނަ މިނެޓުގައި އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މިޓްޗެލް ޑޫކްއެވެ.

މިއީ 1974 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ބައިކޮޅަށް ލަނޑެއް ނުވަދެ އޮސްޓްރޭލިއާއިން ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗެއް ނިންމާލި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 1974 ގެ ފަހުން ވޯލްޑް ކަޕްގައި އެގައުމު ކުޅުނު 16 މެޗުގައިވެސް ބައިކޮޅަށް ގޯލު ވަނެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ވަނީ ދެވަނަ ބުރުގެ އުންމީދު ލިބިފައެވެ. ދެމެޗު ކުޅެގެން ލިބުނު ތިން ޕޮއިންޓާއެކު އޮސްޓްރޭލިއާ އޮތީ ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ މަގާމުގައެވެ. އެއްވަނާގައި އޮތީ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އޮސްޓްރޭލިއާ ބަލިކުރި ފްރާންސްއެވެ. ޑެންމާކާއި ޓިއުނީޝިއާއަށްވެސް ލިބެނީ އެއް ޕޮއިންޓެވެ.

މި ގްރޫޕްގައި ފްރާންސްއާއި ޑެންމާކް ބައްދަލުކުރާ މެޗު އޮންނާނީ މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 9 ޖަހާއިރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް