ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 16:22
ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް، ރިލްވާން ޝަރީފް
ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް، ރިލްވާން ޝަރީފް
ޕޮލިސް
އިންޓަރޕޯލަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި ފުލުހެއް
އިންޓަރޕޯލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުރަތަމަ ދިވެހި ފުލުހަކަށް ރިލްވާން ހަމަޖައްސައިފި
 
މި އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ އެެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރިލްވާން މަސައްކަތްކުރާނީ އިންޓަރޕޯލްގެ ފައިނޭންޝަލް ކްރައިމް އެންޑް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ސެންޓަރުގައި

އިންޓަރޕޯލް ހެޑްކުއާޓަރުގައި ޚިދުމަތްކުރާ ފުރަތަަމަ ދިވެހި ފުލުހަކަށް ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް، ރިލްވާން ޝަރީފް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ކޮމިޝަނރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އިންޓަރޕޯލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުރަތަމަ ފުލުހަކަށް ރިލްވާން ހަމަޖައްސަވާފައިވާކަމަށާއި ރިލްވާނަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ އެެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރިލްވާން މަސައްކަތްކުރާނީ އިންޓަރޕޯލްގެ ފައިނޭންޝަލް ކްރައިމް އެންޑް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ސެންޓަރުގައި ކަމަށްވެސް ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޓަރޕޯލް ހެޑްކުއާޓަރުގައި ރިލްވާން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މައްދަތަކަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެއެވެ. ފުލުހުންގެ މެނޭޖުމަންޓު ބޯޑާއި ނެޝަނަލް ސެންޓްރަލް ބިއުރޯގެ އޮފިސަރުން ވަނީ ރިލްވާނަށް މަރުހަބާކިޔުމަށް ޚާއްސަ ހަފްލާއެއްވެސް ބާއްވާފައެވެ.

Advertisement

އިންޓަރޕޯލް ހެޑްކުއާޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށް ލިބިގެން ދިއުމަކީ، ކުށްކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވިގެންދާ ކަމެއް ކަމަށާއި، މިއީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ގާބިލުކަން ތަރައްގީކުރުމަށްވެސް ލިބިގެންދިޔަ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށް ހަމީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންވެސް އަންނަނީ އިންޓަރޕޯލާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށްވެސް އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހި ފުލުހަކަށް ސީދާ އިންޓަރޕޯލްގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ޕޮލިސް އޯގަނައިޒޭޝަންއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު، ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުލުހުންގެ ޖަމްއިއްޔާއެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ފުލުހުންގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން އުފެއްދުމާއި، ކުށްކުރުން މަދުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމްއިއްޔާއެކެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މި ޖަމްއިއްޔާގެ 7 ސަރަހައްދީ ބިއުރޯ ހުރެއެވެ. އަދި ޖުމުލަ 195 މެމްބަރު ގައުމެއްގައި ނެޝަނަލް ސެންޓްރަލް ބިއުރޯ ހުންނަކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް